Informace pro rodiče

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Prázdniny ve školním roce 2021/2022

 

Prázdniny

MŠ uzavřena

podzimní

27. a 29. 10.2021

29.10.2021

vánoční

23.-31.12.2021

23.-31.12.2021

pololetní

4.2.2022

Provoz -oddělení sloučena

jarní

21.-25.2.2022

Provoz -oddělení sloučena

velikonoční

14.4.2022

Provoz -oddělení sloučena

letní

1.7.-31.8.2022

18.7.-26.8.2022

 

 

 

 

Nabídka MŠ

Provoz MŠ: 6:30- 16:00 hod.

Vyzvedávání dětí: a) před obědem 11:30 (na zazvonění)

b) po obědě 12:00-12:20 (na čip)

c) odpoledne 14:45-15:55 (na čip)

d) po předchozí domluvě kdykoliv během dne

Na základě ,, Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ je pro děti v MŠ sestaven vlastní vzdělávací program s názvem ,,Naši skřítci“. Třídní vzdělávací program obsahuje 5 oblastí. Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, které vycházejí z místních podmínek, možností, věku a zájmu dětí i rodičů.

Soustřeďujeme se zde zejména na volné hry a činností dětí, cílenou práci vedenou učitelkou, spolupráci s rodinou – úspěšné je jen společné působení. Vzdělávací program vám na požádání zapůjčíme.

Doplňkové aktivity MŠ:

V celoročním plánu jsou zastoupeny kulturní akce, plavecká výuka, lyžařský výcvik, vystoupení na Vítání občánků a na Dni regionu, besídky u příležitosti Vánoc a Dne matek, výlety, přespaní ve školce pro předškoláky spojené s pasováním na školáky, fotografování, vycházky do okolí obce, školní výlet, účast na Dni Země...

Pracovníci MŠ:

Pedagogičtí:

Ředitelka školy: Mgr. Jana Kuchtíková

Vedoucí učitelka: Michaela Bačiková Gerka 

Učitelky: Bc. Kristýna Martináková

              Lucie Minářová

              Kateřina Smrčková

Provozní:

Vedoucí školní jídelny: Taťána Heclová

Kuchařka: Irena Sittová

Školnice: Marie Pavlíková

Informace k platbám, řádu školní jídelny, plánované uzavření mateřské školy a další organizační záležitosti dostali všichni rodiče v tištěné verzi a je také k nahlédnutí na nástěnce mateřské školy. 

 

Informace a tiskopisy pro rodiče - MŠ

Informace a tiskopisy ke stažení pro rodiče dětí v MŠ

Dokumenty MŠ ke stažení

Řády a směrnice MŠ

GDPR

Informace k ochraně osobních údajů