Dokumenty

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Nabídka MŠ

Provoz MŠ: 6:30- 16:00 hod.

Vyzvedávání dětí: a) před obědem 11:30 (na zazvonění)

b) po obědě 12:00-12:20 (na čip)

c) odpoledne 15:00-15:55 (na čip)

d) po předchozí domluvě kdykoliv během dne

Na základě ,, Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ je pro děti v MŠ sestaven vlastní vzdělávací program s názvem ,,Naši skřítci“. Třídní vzdělávací program obsahuje 5 oblastí. Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, které vycházejí z místních podmínek, možností, věku a zájmu dětí i rodičů.

Soustřeďujeme se zde zejména na volné hry a činností dětí, cílenou práci vedenou učitelkou, spolupráci s rodinou – úspěšné je jen společné působení. Vzdělávací program vám na požádání zapůjčíme.

 

Zájmové kroužky:

V letošním školním roce bude předškolákům opět nabídnut kroužek angličtiny, který bude probíhat jednou týdně vždy v pondělí. Každé úterý a čtvrtek se bude střídat předškolní příprava s kroužkem logických a deskových her, určené taktéž pro předškolní děti.

Nově nabízíme rodičům možnost vedení např. výtvarného nebo pohybového kroužku. Časově dle Vašich možností, kreativitě meze neklademe 

 

Doplňkové aktivity MŠ:

V celoročním plánu jsou zastoupeny kulturní akce, plavecká výuka, lyžařský výcvik, vystoupení na Vítání občánků a na Dni regionu, besídky u příležitosti Vánoc a Dne matek, výlety, přespaní ve školce pro předškoláky spojené s pasováním na školáky, fotografování, vycházky do okolí obce, školní výlet, účast na Dni Země...

 

Pracovníci MŠ:

Pedagogičtí:

Ředitelka školy: Mgr. Jana Kuchtíková

Učitelky MŠ: Michaela Bačiková Gerka (vedoucí odloučeného pracoviště)

 Bc.Kristýna Martináková

Asistentka pedagoga: Lucie Minářová

Provozní:

Vedoucí školní jídelny: Taťána Heclová

Kuchařka: Irena Sittová

Školnice: Marie Pavlíková

Informace ke stravování ve školní jídelně:

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ Olšany.

Ceny za stravování

 

Druh jídla

kategorie

cena

Ranní svačinka

2-6 let

8,- Kč

 

7-10 let

8,-Kč

Oběd

2-6 let

17,- Kč

 

7-10 let

24,- Kč

Odpolední svačinka

2-6 let

8,- Kč

 

7-10 let

8,- Kč

Celodenní stravné

2-6 let

33,- Kč

 

7-10 let

40,-Kč

 

Doby výdeje jídel: ranní svačinka 8:30 – 9:00

Oběd 11:30 – 12:00

Odpolední svačina 14:30 – 14:45

 

Způsob přihlašování a odhlašován stravy: Odhlásit nebo přihlásit stravu je nutné nejpozději den předem do 14:00 hodin. Strava se přihlašuje a odhlašuje na telefon ŠJ – 588 881 991 – nebo u učitelek v MŠ – tel. čísla 583 247 110. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Děti mají nárok na dotovanou stravu vždy jen první den nemoci, rodiče si ji mohou vyzvednout do přinesených jídlonosičů v době 11:00 – 11:30 hodin. K tomuto jsou určeny prostory u zadního vchodu do školní stravovny. Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb. nedovoluje odnášení svačin z prostor školní stravovny.

Děti MŠ nemohou nastoupit pobyt v MŠ, pokud nemají přihlášené a uhrazené stravné.

Způsob platby stravného:

 1. Bezhotovostní platba

Všichni strávníci platící bezhotovostním převodem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků, aby mohla být platba provedena v řádném termínu. Vždy, při každé platbě, je nutné použít variabilní i specifický symbol.

Strava se platí předem, to znamená, že do posledního dne v měsíci musí být uhrazena na celý následující měsíc (tím je myšleno, že nejpozději poslední den v měsíci bude platba připsaná na účet školy). 

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb. 

Číslo účtu školy pro zálohové platby stravného: 188127002/5500

 1. Hotovostní platba

Úhrada stravného v hotovosti se provádí u vedoucí školní jídelny.

Změny ve školním roce:

Všechny důležité informace budou rodičům sdělovány ústně nebo písemně prostřednictvím nástěnek a webových stránek.

PLATBY ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Pro celodenní docházku dítěte je stanovena úplata 360 Kč/ 1 měsíc, s výjimkou dětí, které se vzdělávají bezúplatně (poslední rok předškolní docházky). Úplata za polodenní docházku dítěte je stanovena na 240 Kč/ 1 měsíc. Udržovací poplatek za dítě, které nastoupí do mateřské školy později je 120 Kč/měsíc. Ostatní informace rodiče naleznou na nástěnce v šatně mateřské školy, kde je vyvěšena směrnice o úplatě předškolního vzdělávání společně s ostatními dokumenty.

 1. Hotovostní platba

Tuto platbu je možné uhradit v předem dané termíny administrativní pracovnici v ZŠ (Renata Rýznarová). Platbu je možné uhradit vždy v

1. úterý v měsíci v době od 11:20 do 15:20 hodin a

1. středu v měsíci v době 7:00 – 9:30 hodin.

V prostorách MŠ hotovostní platby již nebudou PŘIJÍMÁNY!!!

 1. Bezhotovostní platba

Tu zákonní zástupci zasílají do 15. dne příslušného měsíce společně s variabilním symbolem dítěte a specifickým symbolem aktuálního měsíce. Pokud rodiče využívají služby trvalého příkazu, je nutné, aby tato platba byla provedena s předstihem, tak aby finance byly připsány na účet školy do 15. dne v měsíci.

Platba se hradí na účet školy s číslem: 188127002/5500

 

2019/2020

Prázdniny ZŠ

Uzavřena MŠ

Podzimní prázdniny

29. – 30. 10. 2018

ÚT 29. 10. 2019

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31.1. 2020

V provozu

Jarní prázdniny

3.2.-7.2. 2020

ST-PÁ 5. – 7. 2. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. 2020

9. 4. 2020

Hlavní prázdniny

1.7. – 31. 8. 2020

1.7.-24.7. a 10.8 . - 31.8. 2020


 

Uzavření MŠ

Informativní schůzky pro rodiče:

Schůzky rodičů s dětmi se konají zpravidla 2-3 krát za školní rok.

 

Seznam potřeb pro dítě MŠ:

 • 50 Kč na zakoupení kapesníčků na celý školní rok nebo 2x balení na jedno dítě

 • pro nové děti: okopírovanou kartičku pojištěnce!

 • oblečení do třídy (na pobyt v herně)

 • oblečení na pobyt venku (dle počasí)

 • náhradní oblečení – tričko, tepláky, ponožky – punčocháče, spodní prádlo!!! – VYŽADUJEME U VŠECH DĚTÍ

 • Klasické papučky NE KROKSY !!! Kvůli bezpečnosti….

 • Pyžamko

 • Plastový hrneček s ouškem (pro pitný režim ve třídě)

VŠE ŘÁDNĚ OZNAČENO!!!

Za ztracené věci nenese školka zodpovědnost. Nalezené věci bez označení na konci školního roku dáme do sběrného kontejneru, aby se nám tady nehromadily!

Také Vás prosíme:

Zkontrolujte, jestli si Vaše dítě nenosí hračky do MŠ. Výjimkou jsou hračky určené paní učitelkami k řízené činnosti!

Dovednosti, které by dítě při příchodu do MŠ mělo umět z domova:

 • Reagovat a poslechnout na zavolání a pokyn dospělé osoby

 • Snažit se zdravit (důležitý je příklad rodičů)

 • Přiměřeně svému věku chápat zásadu neubližovat druhému

 • Obouvat a zouvat papuče a boty (tkaničky nejmenším dětem zaváže učitelka)

 • Poznat si své oblečení, umět si ho oblékat a svlékat nebo se alespoň snažit

 • Vydržet sedět u stolu při jídle, neodbíhat, umět se najíst lžící, umět pít ze sklenice

 • Jíst nebo alespoň ochutnat veškeré jídlo, ovoce, zeleninu, v případě, že je dítě na některé jídlo alergické, tak rodiče na tuto skutečnost upozorní učitelku

 • Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, ovládat baterii u umyvadla

 • Používat toaletu – včas si na toaletu dojít (malé děti ještě zpočátku učitelka očistí), vždy si umýt ruce po použití záchodu (pleny v MŠ jsou nepřípustné)

 • Používat kapesník a dle potřeby se vysmrkat

 • Zvládat chůzi po schodech a zvládat vycházku v délce cca 30 minut

Informace pro rodiče - MŠ

Informace pro rodiče dětí v MŠ

Jídelníčky 2019/2020

Jídelníčky 2020/2021

 

Společné dokumenty

V této části naleznete dokumenty, které jsou společné pro všechny části školy.

Dokumenty MŠ

Řády a směrnice MŠ