Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Olšany

Základní škola je trojtřídní. V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník, ve II. třídě je 4. ročník a ve III. třídě je 3. a 5. ročník. 

Mateřská škola je dvojtřídní a je součástí ZŠ Olšany, nachází se v budově obecního úřadu.

Školní jídelna včetně kuchyně se nachází v budově obecního úřadu. V budově ZŠ je výdejna stravy pro žáky ZŠ.

Součástí školy je i školní družina, která je v budově ZŠ.

Mateřská škola je dvoutřídní. Od 1. 1. 2003 je součástí ZŠ Olšany. Prostory jsou po celkové rekonstrukci a bezbariérové. Realizujeme projekt v rámci Výzvy č. 02_20_080 - Šablony pro ZŠ a MŠ III https://skola-olsany.cz/files/upload/SablonyIII-ZS-a-MS-  
Realizujeme projekt spolufinancovaný Evropskou unií Šablony OP JAK Olšany  https://skola-olsany.cz/files/upload/letak-sablony-JAK.pdf Realizujeme doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy https://doucovani.edu.cz/files/doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf Účastníme se projektu Women - For - Women - obědy pro děti. https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti-2/ Účastníme se Školního projektu Evropské unie OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL. Naše škola je členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou MRKEV. Každoročně se účastníme těchto celorepublikových projektů a programů: Ukliďme Česko  http://www.UklidmeCesko.cz/event/14354/ Jaro ožívá http://www.springalive.net/cs-cz Les ve škole https://lesveskole.cz/cz
Školní družina zajišťuje výchovně vzdělávací práci pro žáky celé školy. Kontakty: Telefon přímo do ŠD:   I. oddělení a ranní družina  (T. Heclová)   772 729 929                                           II. oddělení   (R. Rýznarová)  772 729 930 Telefon ZŠ: 583 247 111 emaily: heclova.tatana@skola-olsany.cz                ryznarova.renata@skola-olsany.cz
Školní jídelna je součástí ZŠ Olšany. V budově obecního úřadu se nachází kuchyň a výdejna stravy pro MŠ.  Výdejna stravy pro ZŠ se nachází přímo v budově základní školy.  Telefon vedoucí ŠJ:   772 729 931 Telefon kuchyň:    772 729 932                             
ZŠ -  583 247 111   zs@skola-olsany.cz           MŠ - 583 247 110   ms@skola-olsany.cz ředitelka - 774 319 464   reditel@skola-olsany.cz ŠJ -  772 729 931, 772 729 932  jidelna@skola-olsany.cz ŠD I. (Heclová T.) - 772 729 929,  ŠD II. (Rýznarová R.) - 772 729 930