Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Olšany

Základní škola je trojtřídní. V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník, ve II. třídě je 3. ročník a ve III. třídě je 4. a 5. ročník. 

Mateřská škola je dvojtřídní a je součástí ZŠ Olšany, nachází se v budově obecního úřadu.

Školní jídelna se nachází v budově ZŠ.

Součástí školy je i školní družina, která je v budově ZŠ.

Mateřská škola je dvoutřídní. Od 1. 1. 2003 je součástí ZŠ Olšany. Prostory jsou po celkové rekonstrukci a bezbariérové. Realizujeme projekt v rámci Výzvy č. 02_20_080 - Šablony pro ZŠ a MŠ III https://skola-olsany.cz/files/upload/SablonyIII-ZS-a-MS-  
Realizujeme projekt v rámci Výzvy č. 02_20_080 - Šablony pro ZŠ a MŠ III https://skola-olsany.cz/files/upload/SablonyIII-ZS-a-MS- Účastníme se projektu Women - For - Women - obědy pro děti. https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti-2/ Účastníme se Školního projektu Evropské unie OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL. Naše škola je členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou MRKEV. Každoročně se účastníme těchto celorepublikových projektů a programů: Ukliďme Česko  http://www.UklidmeCesko.cz/event/14354/ Jaro ožívá http://www.springalive.net/cs-cz Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz/ Les ve škole https://lesveskole.cz/cz
Školní družina zajišťuje výchovně vzdělávací práci pro žáky celé školy.
Školní jídelna je součástí ZŠ Olšany. V budově obecního úřadu se nachází kuchyň a výdejna stravy pro MŠ.  Výdejna stravy pro ZŠ se nachází přímo v buodvě základní školy. 
Komunitní škola, z.s. je spolek, který poskytuje zájmové a vzdělávací aktivity všem lidem v obci a v blízkém okolí. Adresa: Komunitní škola, z. s., 789 62 Olšany 64 IČO: 01593552 Účet: 349760002/5500
ZŠ -  583 247 111   •   774 319 464 .........             MŠ -  583 247 110                ŠJ -   588 881 991              ŠD  -  772 729 929   Podatelna - 583 247 111 e-mail:  zs@skola-olsany.cz Po - Pá   7. 30 - 8. 00 hod.