Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Olšany

Základní škola je trojtřídní. V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník, ve II. třídě je 3. ročník a ve III. třídě je 4. a 5. ročník. 

Mateřská škola je jednotřídní a je součástí ZŠ Olšany, nachází se v budově obecního úřadu.

Školní jídelna se nachází také v budově obecního úřadu.

Součástí školy je i školní družina, která je v budově ZŠ.

Mateřská škola je jednotřídní. Od 1. 1. 2003 je součástí ZŠ Olšany. Prostory jsou po celkové rekonstrukci a bezbariérové.  
Po dobu rekonstrukce budovy ZŠ probíhá provoz v náhradních prostorách v KLUBU - Olšany 97.
Školní družina zajišťuje výchovně vzdělávací práci pro žáky celé školy.
Školní jídelna je součástí ZŠ Olšany. Je umístěna v budově obecního úřadu.
Komunitní škola, z.s. je spolek, který poskytuje zájmové a vzdělávací aktivity všem lidem v obci a v blízkém okolí.
ZŠ -  583 247 111   •   774 319 464 .........             MŠ -  583 247 110   •   737 129 897 ........              ŠJ -   588 881 991