Zápis do 1. ročníku ZŠ

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020 se koná v úterý 21. dubna 2020 v době od 15.00 hod. v náhradní budově ZŠ – naproti OBCHŮDKU U MARUŠKY. 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9. 2013 do 31.8. 2014 a také rodiče s dětmi, které měly odklad povinné školní docházky.

S sebou je nutné mít rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

 

Organizace a průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální a motivační části, přičemž absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Cílem motivační části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. 

 

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů. Přílohou žádosti musí být:

1.   Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů

2.   Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)