Zápis do 1. ročníku ZŠ

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Olšany pro školní rok 2021/2022

 

 


Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů – např. bez přítomnosti dětí. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.    do datové schránky školy (qxnmf4m),
2.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3.    poštou,
4.    osobní podání přímo v budově ZŠ po telefonické domluvě - 774 319 464.

.  Formulář žádosti je ke stažení zde :

https://skola-olsany.cz/files/upload/zadost-zapis-do-ZS-PSD.pdf nebo na školních stránkách v sekci DOKUMENTY.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy www.skola-olsany.cz v sekci AKTUALITY–  a ve vitríně u obecního úřadu nejpozději ve středu 5. 5. 2021.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude vaší žádosti přiděleno registrační číslo.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě posíláno. Můžete si ho vyzvednout při společné schůzce rodičů přijatých dětí ve škole. Předpokládáme, že se schůzka uskuteční během měsíce června. Tuto schůzku budeme organizovat s ohledem na vývoj epidemické situace, včas se o ní dozvíte. Na této schůzce obdrží rodiče podrobné informace o novém školním roku a vyplní další dokumentaci.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky bude předáno v písemné podobě.