Pro rodiče

Aktuality

1. 11. 2019 - 09:33

Adventní dílna

1. 11. 2019 - 09:31

Hovorové hodiny

30. 9. 2019 - 12:38

Uzavření MŠ

Další aktuality

Vítáme Vás v novém školním roce

 

 

Keramika

12. a 14.11 2019 je pro děti v dopoledních hodinách připraveno vyrábění z keramiky, na které vybíráme 30 Kč. Uhrazení této částky je zárovn považováno za přihlášení do tvoření.

Zápis z rodičovské schůzky naleznete v dokumentech - informace pro rodiče MŠ.

 

Děkujeme všem za vzornou úhradu školného v termínu a prosíme nezapomeňte, že platby za stravu, se platí do konce měsíce p. Heclové v základní škole, nebo převodem na účet školy, specifický symbol je 10201901, VS má každé dítě svůj, částka je na lístečku ze školní jídelny.

                                                                                                                                                  Děkujeme za spolupráci

Od čtvtrka 14.11. budeme jezdit na plavecký výcvik do Zábřehu na Moravě. Tento výcvik bude probíhat v rámci dopolední činnosti MŠ pro přihlášené děti od 4+ let. Cena kurzu je 1090 Kč za 10 lekcí, doprava činí 100 Kč (10 Kč za 1 lekci), celkem bude vybírána záloha 1190 Kč.

Přihlášky naleznete v šatně mateřšké školy. Děti je možné přihlásit do 18.10.2019. Platby prosím uhraďte do konce měsíce října. Hotovostně v mateřské škole nebo na účet školy. 

AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

září:

24.9. schůzka s rodiči v mateřské škole, od 16.00 hod

26.9. Hudební pohádka, vybíráme 50 Kč

říjen:

4.10. Divadelní představení v MŠ, Flíček a zlý drak, vybíráme 20 Kč

8.10. Vítání občánků na obecním úřadě (vystoupení předškoláků)

Uspávání lesa a broučků

listopad:

14.11. začátek plaveckého výcviku

.. návštěva knihovny

.. program s panem ilustrátorem Dudkem

prosinec:

6.12. Mikuláš v MŠ

10.12. Vánoční pohádka kino Olšany

11.12. adventní vystoupení v kině Olšany

19.12. Vánoční dílnička v MŠ

leden:

21.1. Návštěva představení divadla Šumperk, 40 Kč + doprava

únor:

10. - 14.2. kurz lyžování  (Přihlášky budou vybírány v měsíci prosinci a lednu, kurzovné budeme vybírat do konce měsíce ledna.) 

 

Prosíme rodiče o seznámení se školním řádem mateřské školy a následné stvrzení s jeho seznámením svým podpisem.

Úhrada úplaty mateřské školy, stravného

Vážení rodiče, 

platby za stravné je nutné uhradit vždy do posledního dne v měsíci, částku dostáváte každý měsíc na lístečku ze školní jídelny. Úplatu mateřské školy je nutné uhradit vždy do 15. dne v měsíci. Pokud máte zájem je možné nově provádět platby stravného a úplaty za pobyt v MŠ ve stejném časovém období. Je vždy nutno uvést správný specifický symbol.                      

Jedná se o 360 Kč při celodenní návštěvě MŠ, 240 Kč při polodenní návštěvě, udržovací poplatek činí 120 Kč.

Tyto částky prosím odesílejte na účet: 188127002/5500

Specifický symbol: 09201902

Variabilní symbol dítěte (viz nástěnka)

Pokud máte možnost prosíme Vás o bezhotovostní platby, převodem na účet. Pokud je to pro Vás stěžující na nástěnce je rozpis dat, ,kdy je možné uhradit tyto částky hotově p. asistence Renatě Rýznarové, platby za stravné paní učitelce a vedoucí školní jídelny Tataně Heclové.