Pro rodiče

Vítáme Vás v novém školním roce

Plánované akce mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

 

24.9. INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE, v mateřské škole od 16.00 hod. 

26.9. ZPÍVÁNKY, vybíráme 50 Kč, akce proběhne v rámci dopoledního programu v MŠ

 

Prosíme rodiče o seznámení se školním řádem mateřské školy a následné stvrzení s jeho seznámením svým podpisem.

Úhrada úplaty mateřské školy, stravného

Vážení rodiče, 

platby za stravné je nutné uhradit vždy do posledního dne v měsíci, částku dostáváte každý měsíc na lístečku ze školní jídelny. Úplatu mateřské školy je nutné uhradit vždy do 15. dne v měsíci. Pokud máte zájem je možné nově provádět platby stravného a úplaty za pobyt v MŠ ve stejném časovém období. Je vždy nutno uvést správný specifický symbol.                      

Jedná se o 360 Kč při celodenní návštěvě MŠ, 240 Kč při polodenní návštěvě, udržovací poplatek činí 120 Kč.

Tyto částky prosím odesílejte na účet: 188127002/5500

Specifický symbol: 09201902

Variabilní symbol dítěte (viz nástěnka)

Pokud máte možnost prosíme Vás o bezhotovostní platby, převodem na účet. Pokud je to pro Vás stěžující na nástěnce je rozpis dat, ,kdy je možné uhradit tyto částky hotově p. asistence Renatě Rýznarové, platby za stravné paní učitelce a vedoucí školní jídelny Tataně Heclové.