Pro rodiče

 

 

Zdravíme Vás, vážení rodiče

doufám, že jsme Vás nadchli nabídkou tvoření s dětmi a tak zpestřili čas strávený doma. (viz email, kde nás můžete v této době kontaktovat msolsany.info@seznam.cz)

Dnes Vám zasíláme nabídku činností rozvíjející další zdatnosti. Většina činností je určena spíše pro předškolní děti, ale i v mateřské škole pracujeme společně a pokud budou tyto činnosti bavit i mladší, budeme rádi pokud je vyzkoušíte. V nadpisech, jsme se pokusili vysvětlit. Tato nabídka není povinností kohokoliv z Vás, je to pouze pár typů na aktivity pro ty, kteří se s dětmi doma potřebují zabavit činností, která jim později bude přínosem. Ti z Vás, kteří přejali roli učitele základní školy, tímto určitě nechceme zatěžovat, věnujte raději čas dětem s úkoly ze ZŠ a poté si užijte čas na zahradě, v lese, v přírodě, při rodinných hrách. S dětmi si nejvíce povídejte, dejte jim čas, který teď pro ně máte, užijte si každou chvíli s nimi strávenou a jen v pro případ zájmu, využijte této nabídky. Ostatní doženeme po nástupu do školky. Předškolní děti mají výhodu dostatku času při jejich rozvoji. Pokud by někdo potřeboval typ v konkrétní oblasti je tu pro Vás tento email a také telefonní čísla, na kterých jsme připraveni komunikovat dle potřeby. (náměty k činnostem viz vaše emaily)

Přejeme Vám ať pro Vás čas strávený v karanténě není utrpením, ale přínosem. Pevné nervy při plnění rolí, které jste tak náhle převzali a hlavně pevné zdraví pro celou vaši rodinu. Užívejte si sluníčka, mějte se krásně a brzy se na Vás budeme těšit opět v naší mateřské škole.

kolektiv MŠ Olšany

 

Beseda s rodiči a p. Řehůřkovou - !!!PROZATÍM ODLOŽENO!!!

 

Vážení rodiče,

dne 19.3.2020 je pro Vás připravena beseda na téma: Jak vést děti k zodpovědnosti s lektorkou Ivou Řehůřkovou, která svými semináři předává zkušenosti načerpané třicetiletou praxí. Začínat budeme v 16.00 hod a poté bychom Vás rádi pozvali na schůzku s rodiči, která bude pokračovat cca o hodinu později. Beseda je pro rodiče zdarma. 

Těšíme se na vaši účast

 

Hovorové hodiny 

 

Vážení rodiče,

v rámci zkvalitnění předávání informací o Vašem dítěti

si Vám dovolujeme nabídnout

tzv. HOVOROVÉ HODINY, kdy se můžete individuálně přijít zeptat na pokroky Vašeho dítěte v MŠ.

Prosíme Vás proto o vyjádření Vašeho zájmu, abychom podle počtu zájemců mohli určit nějaký termín,

popř. se domluvit individuálně.

 

ÚPLATA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Prosíme rodiče, kteří si nejsou jisti specifickými symboly u plateb či využívají trvalého příkazu k platbě školného, aby do zprávy pro příjemce (poznámek) vepsali : Vokurka Jiří  úplata leden apod.

Informace k hotovostním platbám naleznete na nástěnce mateřské školy, rodiče, kteří hotovostní platby nemohou provést v termínu, musí platby odeslat na účet školy. Dále bychom se také rádi omluvili rodičům, kteří platí správně a v termínu za časté nesrovnalosti a poděkovali  za spolupráci , při dohledávání plateb.

K

 

Děkujeme všem za vzornou úhradu školného v termínu a prosíme nezapomeňte, že platby za stravu, se platí do konce měsíce p. Heclové v základní škole, nebo převodem na účet školy, specifický symbol je 10201901, VS má každé dítě svůj, částka je na lístečku ze školní jídelny.

                                                                                                                                                  Děkujeme za spolupráci

Od čtvtrka 14.11. budeme jezdit na plavecký výcvik do Zábřehu na Moravě. Tento výcvik bude probíhat v rámci dopolední činnosti MŠ pro přihlášené děti od 4+ let. Cena kurzu je 1090 Kč za 10 lekcí, doprava činí 100 Kč (10 Kč za 1 lekci), celkem bude vybírána záloha 1190 Kč.

Přihlášky naleznete v šatně mateřšké školy. Děti je možné přihlásit do 18.10.2019. Platby prosím uhraďte do konce měsíce října. Hotovostně v mateřské škole nebo na účet školy. 

AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

září:

24.9. schůzka s rodiči v mateřské škole, od 16.00 hod

26.9. Hudební pohádka, vybíráme 50 Kč

říjen:

4.10. Divadelní představení v MŠ, Flíček a zlý drak, vybíráme 20 Kč

8.10. Vítání občánků na obecním úřadě (vystoupení předškoláků)

Uspávání lesa a broučků

listopad:

14.11. začátek plaveckého výcviku

.. návštěva knihovny

.. program s panem ilustrátorem Dudkem

prosinec:

6.12. Mikuláš v MŠ

10.12. Vánoční pohádka kino Olšany

11.12. adventní vystoupení v kině Olšany

19.12. Vánoční dílnička v MŠ

leden:

21.1. Návštěva představení divadla Šumperk, 40 Kč + doprava

únor:

10. - 14.2. kurz lyžování  (Přihlášky budou vybírány v měsíci prosinci a lednu, kurzovné budeme vybírat do konce měsíce ledna.)

Prosíme rodiče o seznámení se školním řádem mateřské školy a následné stvrzení s jeho seznámením svým podpisem.

Úhrada úplaty mateřské školy, stravného

Vážení rodiče, 

platby za stravné je nutné uhradit vždy do posledního dne v měsíci, částku dostáváte každý měsíc na lístečku ze školní jídelny. Úplatu mateřské školy je nutné uhradit vždy do 15. dne v měsíci. Pokud máte zájem je možné nově provádět platby stravného a úplaty za pobyt v MŠ ve stejném časovém období. Je vždy nutno uvést správný specifický symbol.                      

Jedná se o 360 Kč při celodenní návštěvě MŠ, 240 Kč při polodenní návštěvě, udržovací poplatek činí 120 Kč.

Tyto částky prosím odesílejte na účet: 188127002/5500

Specifický symbol: 09201902

Variabilní symbol dítěte (viz nástěnka)

Pokud máte možnost prosíme Vás o bezhotovostní platby, převodem na účet. Pokud je to pro Vás stěžující na nástěnce je rozpis dat, ,kdy je možné uhradit tyto částky hotově p. asistence Renatě Rýznarové, platby za stravné paní učitelce a vedoucí školní jídelny Tataně Heclové.