I. Oddělení Koťátka

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

 

Schůzka s rodiči spojená s besedou

se koná v pondělí 14.9.2020, od 16.00 hodin.

Beseda s paní Řehůřkovou na téma: Jak vést děti k zodpovědnosti. Zodpovědnost vůči sobě, druhým, v rodině, vlastním příkladem se děti učí nejvíc. (cca 1 h, zdarma)

Poté budeme pokračovat úvodní schůzkou nového školního roku – organizace roku, akce, apod. (20 min)

Těšíme se na Vaši velkou účast

Program: Buďme kamarádi.

Se koná 15.9.2020, v dopoledních hodinách a je zdarma.

V rámci dopoledního programu bude pro děti připravena muzikoterapie – kdy se děti zapojí aktivně i pasivně poznají nové prožitky z hudby. Dle možností dětí také vyzkouší některé činnosti programu Buďme kamarádi. Např. jízdu na vozíčku, malování nohama. Budou mít možnost setkat se s některými pomůckami, které využívají lidé s postižením. Cílem programu je vyzkoušet a tím snad lépe pochopit svět kamarádů s postižením.