Pro rodiče

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.
Aktuální informace

 

Vážení rodiče.

Ve čtvrtek 17. února 2022 se v naší školní družině konal dětský karneval. Po úvodním představení jednotlivých masek přišel na řadu  tanec, soutěže a dobrá nálada panovala celé odpoledne. Na závěr si děti vylosovaly tombolu a snad každý byl spokojen.

Děkujeme rodičům za pomoc při přípravě masek a za dárky do bohaté tomboly.

                                                                                                                                                Vychovatelky ŠD

                                                                                                                     

         

 

Provozní doba školní družiny                                                  

Školní družina je v provozu od 6:30 hod. - 7:45 hodin a od skončení vyučování do 16:00 hodin. Pokud žáci navštěvují ŠD pouze v ranních hodinách, jsou jeho zákonní zástupci také povinni vyplnit závaznou přihlášku ŠD a uhradit výši úplaty, která je stanovena předem na celý školní rok.

Přihlašování do ŠD

 O přijetí účastníka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.  Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce.

Přihláškou do školní družiny je přihlašovací lístek, který vyplní rodiče a na zadní stranu uvedou odchody dítěte.

Dítě NESMÍ opustit školní družinu jinak, než určí rodiče.

Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti rodičů nebo pověřené osoby bude povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů. Telefonické omluvy jsou nepřípustné.

Úplata ve ŠD

Úplata za ŠD je 500,- Kč za školní rok. Úplata je splatná ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. První splátka     200,- Kč  do 30. září  a druhá splátka 300,- Kč do 28. února.