Pro rodiče

Aktuality

2. 2. 2023 - 10:08

Plavecký kurz

2. 2. 2023 - 10:07

Jarní prázdniny

27. 1. 2023 - 07:04

MŠ - LOGOHRÁTKY

Další aktuality

Aktuální informace

Prosím o zaplacení úplaty ŠD do konce měsíce února 2023.

Leden až červen 2023        50,- Kč x 6 měsíců = 300,- Kč

Úplatu můžete uhradit v hotovosti nebo na účet školy   187781600/5500 . SS 01202303 (leden)

                                                                                                                      SS 02202303 (únor)

+ variabilní symbol dítěte.

                                                                                                                                                          Děkuji  Heclová T.

Milé děti, školní družina Vás srdečně zve na                 

     KARNEVAL,                   

který se bude konat ve čtvrtek 23. února 2023 od 13:30 do 15:30 hodin v prostorách naší školy.

Program:  dětská diskotéka

                 průvod masek

                 veselé soutěže

                 tombola, odměny

Provozní doba školní družiny                                                  

Školní družina je v provozu od 6:30 hod. - 7:45 hodin a od skončení vyučování do 16:00 hodin. Pokud žáci navštěvují ŠD pouze v ranních hodinách, jsou jeho zákonní zástupci také povinni vyplnit závaznou přihlášku ŠD a uhradit výši úplaty, která je stanovena předem na celý školní rok.

Přihlašování do ŠD

 O přijetí účastníka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.  Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce.

Přihláškou do školní družiny je přihlašovací lístek, který vyplní rodiče a na zadní stranu uvedou odchody dítěte.

Dítě NESMÍ opustit školní družinu jinak, než určí rodiče.

Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti rodičů nebo pověřené osoby bude povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů. Telefonické omluvy jsou nepřípustné.

Úplata ve ŠD

Úplata za ŠD je 500,- Kč za školní rok. Úplata je splatná ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. První splátka     200,- Kč  do 30. září  a druhá splátka 300,- Kč do 28. února.

 

 

ZŠ - Informace a tiskopisy pro rodiče

Informace a tiskopisy ke stažení - pro rodiče ZŠ