Pro rodiče

Informace pro rodiče žáků školy

Po dobu rekonstrukce budovy školy - školní rok 2019/2020 - bude škola i nadále vyučovat v náhradních prostorách v "Klubu" naproti Obchůdku U Marušky.

 

.

 

 

Doučování – žáci mohou přijít vždy, pokud je potřeba

I.třída                                    Út            7.15 – 7.45         

                                                                                           

   1.,2. ročník                        Čt            7.15 – 7. 45     

 

II. třída                                  Út           12.45 – 13.15

3. ročník

 

III. třída                                 Po           13.30 – 14.00

4.,5. ročník                            St             7.15 – 7.45

 

Dle potřeb žáků z I. třídy  bude v průběhu  1. pololetí otevřeno doučování i v odpoledních hodinách.

Informace :

 

V měsících říjen – prosinec 2019 bude školní družina každé pondělí jezdit sportovat do tělocvičny v Bušíně.

Odchod na autobus vždy ve 13:45 hodin,  návrat do prostor školní družiny v 15:45 hodin. S sebou sportovní oblečení a obutí (boty nesmí zanechávat barevnou stopu na podlaze) a pití. Jízdné do Bušína a zpět hradí škola.

Pokud se žák této sportovní aktivity nezúčastní, musí mít omluvenku do ŠD s časem odchodu nejpozději ve 13:45 hodin nebo ho musíte do této doby vyzvednout.

Po dohodě je možné si vyzvednout dítě i během sportovních aktivit v prostorách tělocvičny v Bušíně.

 

Sportovní kroužek (listopad – prosinec 2019)

- činnost kroužku v tomto období bude probíhat v tělocvičně v Bušíně. Odchod na autobus vždy ve 13:45 hodin,  návrat do prostor školní družiny v 15:45 hodin. S sebou sportovní oblečení a obutí (boty nesmí zanechávat barevnou stopu na podlaze) a pití. Jízdné do Bušína a zpět hradí škola.

Změna v termínech doučování pro 4. – 5. ročník

Středa 7:15 – 7.45 hodin

Čtvrtek 14:00 – 14:30

Na doučování může přijít každý žák, který se chce něco doučit nebo procvičit. Není potřeba se přihlašovat.

 

Září:

24. 9.  Projektový den - Les jako přírodní společenství - 4. a 5. ročník

26 9. 2019 v 10.30 hod. Hudební program pro MŠ a I. třídu (1. a 2. ročník)

26. 9.   Nezávazné vánoční focení proběhne ve čtvrtek 26. září v náhradních prostorách ZŠ v čase od 8 - 9 hod.

Říjen:

8. 10. - DH Mohelnice - 3. - 4. ročník

29. 10. - 30. 10. 2019  Podzimní prázdniny

Listopad:

14. 11.  Plavecký kurz

Prosinec:

10. 12. Kino Olšany

11. 12. Adventní vystoupení pro rodiče

Březen:

10 .3. 2020 Anglické divadlo pro žáky ZŠ v 8.30 hod.v divadle v Šumperku

26. 3. Pohádkový týden, Noc s Andersenem

Duben:

29. 4. DH Mohelnice - 3. - 4. ročník

Únor 2020 :

10. 2. - 14. 2. Lyžařský kurz

Prázdniny za školou

V roce 2020 bude opět možnost pobytu na LNT v Olšanech, v Hrabenově i v Bohdíkově.