II. Oddělení Sovičky

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

 

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

AKCE

 

25.4.-27.4. ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

6.5. POSLEDNÍ BAZÉN – možnost návštěvy rodičů

7.5. VYSTOUPENÍ NA DNU REGIONU, HŘIŠTĚ OLŠANY – od 14.00

11.5. HRÁTKY S HUDBOU – v rámci dopoledne, zdarma

13.5. FOCENÍ

2.-16.5.  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – info na webu

18.5. INSPIRAČNÍ ŠKOLENÍ PRO RODIČE- p. Řehůřková, na téma: Prostředí, motivace a strach u dětí – zdarma, od 16.00

26.5. VÝLET DO ZOO OLOMOUC

- budeme vybírat 350 Kč

1.6. DEN RODINY-  odpolední program na zahradě ZŠ

11.6. Vystoupení na hřišti Olšany – družba Slovensko

17.6. ENVIROMENTÁLNÍ PROGRAM – VODA V PŘÍRODĚ

?? Rozloučení s mateřskou školou. Pasování školáků.

Vítáme Vás v novém školním roce 2021/2022 a zde je několik informací k jeho organizaci 

Mateřská škola je otevřena od 6.30 hodin ráno do 16.00 hodin odpoledne. Předškoláci – Sovičky obědvají od 12.00 do 12.30, proto děti, které chodí po obědě odchází ve 12.30 hodin

Na místo spánku děti pouze odpočívají a pak se věnují volným či tematickým činnostem dle rozvrhu. Odpočinek s pohádkou a prohlížení knih trvá od 12.30 do 13.15 hod. Děti nepotřebují pyžamka.

PONDĚLÍ: volné hry a činnosti dle zájmu dětí

ÚTERÝ: Předškoláci – grafomotorické cviky, předčtenářské a předmatematické dovednosti aj.

STŘEDA: hrátky s angličtinou

ČTVRTEK: Předškoláci – grafomotorické cviky, předčtenářské a předmatematické dovednosti aj.

PÁTEK: video, volné hry a činnosti dle zájmu dětí

Odpolední činnosti začnou od středy 8.9.2021, dětem prosím zajistěte pouzdro s trojhrannými pastelkami, nůžkami, obyčejnou trojhrannou tužkou a podepsanou složkou na pracovní listy.

 

? Z důvodu obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je potřeba, aby byly fotografie na stránkách školy zaheslované. Proto fotografie v albech Soviček odemknete heslem, které naleznete na nástěnce.                                               

? V rámci zkvalitnění našich služeb jsme se rozhodli využít stávající poštovní schránky na vchodových dveřích I. Oddělení (koťátek), jako místa, kde můžete vkládat Vaše dotazy, připomínky, návrhy, prosby, ale také pochvaly a poděkování.

Kdo bude chtít a my za to budeme velmi rády, může svůj dotaz vložit jmenovitě, aby tak mohlo dojít k individuálnímu řešení.

Prosíme o využití lístků umístěných v šatnách obou oddělení, které jsou označeny razítkem školy. U Soviček jsou tyto listy na topení pod nástěnkou.

? ÚPLATU MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEDŠKOLÁCI NEPLATÍ

? STRAVA MUSÍ BÝT UHRAZENA DO POSLEDNÍHO DNE V MĚSÍCI A TO NA ÚČET ŠKOLY S ČÍSLEM: 187 781 600/5500 NEBO HOTOVĚ VEDOUCÍ STRAVOVNY P. HECLOVÉ (v základní škole). Každé dítě má svůj variabilní symbol, který se používá při veškerých platbách a je vyvěšen na nástěnce MŠ. U specifického symbolu se vždy mění první dvě čísla a to na měsíc na, který se strava platí, např. září SS: 09202101, říjen 10202101.

? Předškoláci mají povinnou účast na vzdělávání. V naší mateřské škole se vzdělávání koná běžně od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Dítě, které se vzdělávání nemůže z důvodu nemoci zúčastnit, musí být v den nemoci omluveno (telefonicky) a má právo na oběd (pouze první den nemoci). Rodič, dítě omluví na potřebnou dobu.  Poté na vyžádání dostane od pedagoga omluvný list, kde omluvu potvrdí podpisem.

? Prosíme rodiče o balíček papírových kapesníků vždy na jedno pololetí.

? Umístění oblečení v šatně: náhradní oblečení patří do látkového pytlíku na věšák (kalhotky/trenky, ponožky, tepláčky, triko), bunda a mikina na věšák vedle, čepice a oblečení na ven - do poličky se dvířky

? Pro komunikaci s pedagogy můžete využít pevné linky: 583 247 110, nebo osobního telefonního čísla, který prosím využívejte pouze v pracovních dnech nebo neodkladných záležitostech (viz. nástěnka). 

Vítáme Vás v novém školním roce a těšíme se na spolupráci

Bc. Kristýna Martináková

Kateřina Smrčková