II. Oddělení Sovičky

Zápis ze schůzky s rodiči

Třídní schůzka rodičů – třída Sovičky 5.9.2023

Byly probrány tyto body:

provoz MŠ začíná v 6:30 a končí v 16:00. Fungování čipů – ráno do 8:00, po obědě 12:30-12:50, odpoledne od 14:45

Režim dne v MŠ:

ráno od 6:30 – 7:15 a odpoledne od 15:00 – 16:00 budou děti spojeny ve třídě Koťátek (platí od pondělí 11.9. 2023)

6:30 - 8:00 volné hry dětí (popřípadě individuální práce s dětmi - průprava řeči, diagnostika…..)

8:00 – 12:00 povinné předškolní vzdělávání (děti 6leté), při absenci dítěte - doplní rodiče do omluvného listu v MŠ důvod nepřítomnosti

8:00 – 8:30 ranní cvičení, pohybové hry (zaměřeno např. na lokomoční dovednosti, hrubou motoriku, koordinaci pohybu, dýchací a relaxační cviky….)

8:30 – 9:00 řízená činnost pedagogem (např. rozvoj jemné motoriky, sluchové a hudební vnímání, logogymnastika, paměťové a logické hry….)

9:00 – 9:20 hygiena, ranní svačina

9:20 – 10:00 řízená činnost pedagogem (např. předmatematická a prostorová představivost, rozvoj jazykových dovedností, grafomotorika, didaktické hry….)

10:00 – 12:00 pobyt venku (např. chůze nerovným terénem, běh, venkovní hry, environmentální a dopravní výchova…)

12:00 – 12:30 hygiena, oběd    (12:30-12:50 odchod dětí po obědě)

12:30 – 14:00 zklidnění na lehátku (poslech pohádky, relaxační hudby), odpočinek

nebo (6leté děti) odchod do kroužku v ZŠ

14:00 – 14:45 hygiena, klidové hry, odpolední svačina

14:45 – 16:00 volné hry dětí (od 15:00 ve třídě Koťátek)

Prosíme o přinesení: 2 x balení papírových kapesníků, hrneček na pitný režim, pyžamo nebo triko na odpočinek, (na výlety pořiďte dětem batůžek s pevnými popruhy, které nesjíždí z ramen)

Umístění věcí v šatně (vzhledem k malým prostorám, prosíme o udržování pořádku)

- boty dávejte na příslušné místo (podložka na schodech)

- na jeden háček svrchní oblečení (bunda, mikina), na druhý (kalhoty na ven), na poličku (čepice, kšiltovka)

- papuče pod lavičku

- náhradní oblečení (triko, kalhoty, spodní prádlo, ponožky) dejte do vyznačené poličky v šatně vedle hlavních dveří

- do třídy děti chodí v čistých, pohodlných kalhotách, ne v těch, co mají na ven

VŠE ŘÁDNĚ PODEPIŠTE, AŤ NEDOCHÁZÍ K ZBYTEČNÝM DOHADŮM!

Na nástěnce v šatně budou informace o tom, co právě ve školce probíráme (téma týdne, písničky, básničky…)

Nedávejte dětem do MŠ plyšáky a jiné hračky (jen, když budou mít dovoleno k danému tématu)

Dále do MŠ nepatří: řetízky, korále, prstýnky, hodinky

K narozeninám a svátku si děti mohou přinést sladkosti (ne tvrdé bonbony) nebo ovoce

Odhlášení stravy provádí jen vedoucí jídelny na tel. čísle 772729931 nebo osobně. Stravné možno uhradit převodem na účet školy nebo osobně ve stanovené dny a hodiny v budově MŠ (vchod na OÚ, dveře jídelny), rodiče byli seznámeni s plánovaným přechodem na platbu inkasem a ostatní novinky ŠJ

Školné 6leté děti neplatí, ostatní budou hradit na účet školy nebo paní učitelce Bačikové ve třídě Koťátek jako dosud

S rodiči dohodnut výběr peněžité částky 500,- Kč (vstupné na výlety, divadelní představení….)

Vystoupení dětí na vítání občánků bude v úterý 3.10. 2023 v budově OÚ od 16:00

Pro předškoláky byli MŠ zakoupeny 2 pracovní sešity – „Svět předškoláka“ a „Bezpečně do školy“, se kterými budou děti průběžně během roku pracovat

Paní ředitelka seznámila rodiče s možností přihlášení 6letých dětí do zájmových kroužků v ZŠ (veselé pískání, rozvoj jemné motoriky, hravá angličtina, roboherna) náhradou za odpolední odpočinek. Kroužky budou děti navštěvovat společně s přípravnou a první třídou a začnou od října 2023. Dále paní ředitelka oslovila okolní školky ke spolupráci na pokrytí provozu během celých letních prázdnin

Veškeré informace o dění a akcích ve třídě budou na nástěnce na chodbě, na internetových stránkách školy (MŠ, sekce - Sovičky), na mailových adresách a po dohodě s rodiči některé krátké zprávy i na aplikaci WhatsApp