II. Oddělení Sovičky

PLAVECKÝ VÝCVIK

Zahájení - 24.2.

Ukončení 12.5.

Přihlášené děti platí příspěvek na výuku ve výši 1320 Kč. Tento příspěvek je nevratný. (V případě neúčasti na některých lekcích se nevrací poměrná část.) Doprava autobusem je pro všechny žáky zdarma – dopravu hradí škola.

Příspěvek na plavání ve výši 1.320,- Kč zaplaťte do 17. února 2023 hotově ve škole nebo na účet školy č. 187781600/5500 s variabilním symbolem vašeho dítěte a specifickým symbolem 02202304.

S sebou si děti vezmou do batůžku: pití, plavky, sprchový gel, koupací čepici, hřeben, ručník.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme rodiče o zapsání dětí, které budou chodit do MŠ v době jarních prázdnin

na nástěnku v chodbě. Děkujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 21.2.2023 se v MŠ uskuteční vystoupení LOGOHRÁTKY Slávka Boury. Proběhne 

v rámci dopolední výuky. Vybíráme 200 Kč.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu Šumperk

Adresa: Husitská 748/12, 787 01 Šumperk

Telefon: 583 215 279

Mail: ppp@ppp-sumperk.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Schůzka s rodiči 21.9. 2022 třída Sovičky

 

S rodiči zúčastněnými na schůzce projednány tyto body:

 

1. počet dětí pro provoz MŠ o prázdninách (týká se všech prázdnin)

- 24 a více dětí, běžný provoz na obou odděleních

- 10 až 24 dětí, oddělení spojena

- méně než 10 dětí, MŠ zavřena

 

2. provoz o hlavních prázdninách

-zájem o umístění do okolních mateřských škol (zatím nebyl projeven zájem ze strany rodičů)

 

3. předběžné informace k plaveckému výcviku

- termín 24.2. - 12.5. 2023

- orientační cena dle loňského roku 1 270 Kč

- místo konání plavecký bazén Šumperk

 

4. lyžařský kurz, aktuálně

- termín 23. - 27.1. 2023

- cena 2 990 Kč (včetně dopravy autobusem)

- možnost zapůjčení lyžařského vybavení 1 000 Kč/týden

- rodičům předány přihlašovací lístky k lyžařskému kurzu

 

5. vítání občánků na OÚ

- termín 4.10. 2022 v 16:00 (již proběhlo, děkujeme za účast)

 

6. režim dne

- dodržování včasného příchodu a odchodu z MŠ

- omlouvání dětí při nepřítomnosti (telefonicky nebo osobně), zavedení omluvného sešitu na chodbě

 

7. hygiena dětí

- kapesníky na jedno použití

- WC samostatná obsluha dětí, učitelky jen kontrolují

 

8. odpočinek po obědě

- pevná lehátka, polštářek, deka

- děti odpočívají v běžném oblečení, není nutné pyžamko

- zklidnění při čtení pohádky, poslechu relaxační hudby, kdo neusne klidová činnost

- v šatně při odchodu po obědě být v tichosti, děti z Koťátek už usínají

 

9. stolování

- děti si odnášejí vše ke stolečku sami, používají příbor

- utírají si po sobě stoleček

- když něco nejedí, máme domluvu, že aspoň ochutnají

 

10. různé

- donést 2 velké balení papírových kapesníků

- nedávat dětem plyšáky ani jiné hračky, jen když budou mít dovoleno k tématu

- nedávat dětem řetízky, náramky, korálky kvůli bezpečnosti

- aby se děti naučily zodpovědnosti, dáme jim někdy úkol (něco přinést z domu, vyřídit rodičům…)

- na nástěnce budou viset aktuální informace

- důležité věci budeme posílat i na emaily rodičů

- v šatně budou k nahlédnutí práce dětí

- konzultační hodiny po domluvě s učitelkami

- zvážit návštěvu logopedie u dětí, které mají špatnou výslovnost

- angličtina formou her, pro všechny děti při běžné dopolední činnosti

 

S rodiči sepsán souhlas s

- seznámení se školním řádem

- kontrola hlavy při podezření na výskyt vší ve třídě

- kontrola počtu čipů

- poskytnutím emailové adresy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACE PRO RODIČE SOVIČEK V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 

 

Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:00. Ranní příchod probíhá od 6:30 do 8:00. Sovičky obědvají od 12:00 do 12:30, proto děti, které chodí po obědě odcházejí ve 12:30. Doba odpočinku po obědě je od 12:45 do 14:15, kdy je respektována individuální potřeba dětí. Odpolední svačina 14:30 až 14:50. Vzhledem ke klidnému odchodu z MŠ si děti vyzvedávejte nejpozději do 15:45.

Předškoláci mají povinnou účast na vzdělávání. V naší mateřské škole se vzdělávání koná od 8:00 do 12:00. Dítě, které je nemocné nebo se z jiného důvodu nemůže zúčastnit výuky musí být řádně omluveno (telefonicky nebo osobně). První den nemoci má dítě nárok na dotovaný oběd. Po návratu dítěte do MŠ rodič dostane omluvný list, kde zapíše důvod nepřítomnosti dítěte.

Děti s povinnou předškolní docházkou jsou vzdělávány bezúplatně.

Informace z jídelny: STRAVA MUSÍ BÝT UHRAZENA DO POSLEDNÍHO DNE V MĚSÍCI, a to buď na účet školy 187 781 600/5500 nebo hotově vedoucí školní jídelny p. Heclové (v základní škole). Každé dítě má svůj variabilní symbol, u specifického symbolu se vždy mění první dvě čísla, a to na měsíc, na který se strava platí, např. září SS: 09202201, říjen 10202201

(09 – měsíc, 2022 – rok, 01 - specifikace platby, v tomto případě stravné)

Stravu lze odhlásit do 14:00 předchozího dne na těchto telefonních číslech 588 881 991 nebo 583 247 110.


 

PLATBY PROSÍM PROVÁDĚJTE VČAS, V PŘÍPADĚ JEJICH NEUHRAZENÍ, NEBUDE DÍTĚ PŘIJATO DO MŠ!!!


 

Z důvodu obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je potřeba, aby byly fotografie na stránkách školy zaheslované. Fotografie v albech Soviček odemknete heslem, které naleznete na nástěnce.                                               

V rámci zkvalitnění našich služeb jsme se rozhodli využít poštovní schránky na vchodových dveřích I. třídy (koťátek), jako místa, kde můžete vkládat Vaše dotazy, připomínky, návrhy, prosby, ale také pochvaly a poděkování.

Kdo bude chtít a my za to budeme velmi rády, může svůj dotaz vložit jmenovitě, aby tak mohlo dojít k individuálnímu řešení. Lístky s razítkem MŠ jsou k dispozici na topení pod nástěnkou.

PROSÍME RODIČE o donesení těchto věcí:

  1. dvě velké balení papírových kapesníků

  2. podepsaný hrneček (plastový) na pití

Umístění oblečení v šatně: náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tepláky, triko) do nových poliček u vchodových dveří označených značkou dítěte. Bunda na věšák v šatně, tepláky a oblečení na ven do pytlíku na druhý věšák v šatně. Čepice na poličku nad věšák. Všechny věci si podepište, ať se předejde zbytečným dohadům a nepříjemnostem.

Na chodbě bude umístěn sešit, kde budete moci zapsat odhlášky svých dětí (např. kdo půjde který den po obědě, předem naplánovanou návštěvu lékaře apod.), informace pak budou zapsány do docházky a poté předány do jídelny, aby došlo k odhlášení stravy.

Pro komunikaci s pedagogy můžete využít pevné linky 583 247 110, nebo osobního telefonního čísla učitelek, které prosím využívejte pouze v pracovních dnech nebo neodkladných záležitostech (viz. nástěnka). 


 

Vítáme Vás v novém školním roce a těšíme se na vzájemnou spolupráci


 

Učitelky Soviček Patricia Winklerová a Kateřina Smrčková