Předškoláci

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

V měsíci březnu se s dětmi věnujeme:

Rozlišování hlásek ve slově ( hra Robot – P-E-S =PES, děti již zvládají složitější slova. Hledáme slovo, která začínají na stejné písmeno, Honza šel ze školy nesl těžké úkoly – co nejvíce slov na vymyšlené písmeno.

V pracovních listech se soustředíme na rozlišení detailů, shodných dvojic. Předmatematické pojmy procvičujeme na vycházce - hledáme tvary kolem nás, řadíme se dle velikosti, více x méně (o kolik), kluků , holek, přírodniny.

Uvolňujeme ruce kreslením , grafomotorickými cviky na velkém formátu papíru, kresbou klacíky do písku, bahna, fixem na tabuli.

Hlídáme správné sezení, správný uchop psacího náčiní. ( Děti znají pod pojmem LETADÉLKO – k vzletu potřebuje křidélka i podvozek.

PROSTOROVÉ PŘEDSTAVY - pracovní listy, popis obrázku, kresba dle zadání, hry, obrázkové čtení

!!!! POZOR NA KŘEČOVITÉ DRŽENÍ, OTÁČENÍ TUŽKY – konec tužky má oko, které se dívá za rameno. !!!!

Předškolní příprava 

Bezplatná příprava našich předškoláků probíhá sudý týden v úterý od 12,45 hod do 13,30 hodin a ve stejný čas v lichý týden ve čtvrtek.

Děti prosím vybavte:

Pouzdrem s pastelkami, obyčejnou tužkou (nejlépe trojhrannou), nůžkami, lepidlem a složkou na pracovní listy. Dohlédněte prosím, aby děti měly pastelky i tužky vždy ostrouhané a připravené k práci. 

                                                                                   Děkuji za spolupráci Martináková