Odpolední aktivity v ZŠ

 

 

Odpolední aktivity v ZŠ

 

Zájmové aktivity

PO

13:00– 13:45

Sportuj 1-2.r.  (For)

14:15-14:45

AJ 1.-2.r.  (Mar)

15.00 – 16.00

ICT- Robotika (For)

13:15-13:45

AJ  3.-5.r.   (Mar)

14:00-14:45

Sportuj 3.-5.r.  (For)

 

ÚT

11:45-12:35

INF   3.r. (Joh)

13:15-13:45

taneční 1.-2.  (Hec)

 
     

14:30-15:00

knihovna

ST

 

13:15-13:45

taneční 3.-5.r.  (Hec)

13:45-15:15  sudý

Badatelský

1.-5.r.    (Div)

   

14:00-15:00   lichý

Polytechnika

1.-5.r.  (Hec)

ČT

 

13:15-14:15   sudý

Keramika I.   (Sta)

15:00-16:00   sudý

Keramika II.   (Sta)

   

14:00-15:00   lichý

Keramika III.  (Sta)

 

13:10-13:55

KYTARA   (Joh)

 

 

13:15-15:00

Pobyt venku se školní družinou

Kroužek ICT zahájí činnost od 8. září 2020.  Sportovní kroužek zahájí činnost 14. 9. 2020. Ostatní kroužky zahájí činnost v týdnu od 21. 9. 2020.  Čas keramického kroužku je doba strávená v keramické dílně při práci. Pokud budete děti vyzvedávat po kroužku, připočítejte ještě čas na úklid a cestu z dílny ……

Většina kroužků je zdarma, platí se pouze jednorázový roční příspěvek na materiál do keramiky ve výši 600 Kč a příspěvek na výuku kytary 600 Kč. Příspěvek na tyto kroužky je potřeba zaplatit do konce října na účet Komunitní školy Olšany č. 349760002/5500.