Komunitní škola

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

Komunitní škola, z.s. je spolek, který poskytuje zájmové a vzdělávací aktivity všem lidem v obci a v blízkém okolí.

Adresa: Komunitní škola, z. s., 789 62 Olšany 64

IČO: 01593552

Účet: 349760002/5500

KŠ má se základní školou společné zázemí - prostory a vybavení.

Hlavním cílem KŠ je za pomoci Obce Olšany a ZŠ a MŠ Olšany nabídnout celé komunitě možnost vzdělávat se, bavit se či sportovat a využívat současně prostory a vybavení ZŠ a MŠ.

Snažíme se nabídnout všem věkovým kategoriím vyžití v různých oblastech a umožňujeme obyvatelům navštěvovat kurzy „doma“ namísto toho, aby museli za různými aktivitami dojíždět a utrácet tak zbytečně další peníze a čas dojížděním.