II. třída (3. ročník)

II. třídu - 3. ročník navštěvuje 9 žáků třetího ročníku.

Třídní učitel: PaedDr.,  Mgr. Zdeněk Formánek

Výuka AJ a VV: Mgr. Jana Kuchtíková

Výuka PRV, TV a HV: Mgr. Blanka Turková

Od pondělí 30. března bude všechna práce pro žáky 3. – 5. ročníku zveřejňována v týdenních cyklech na školních webových stránkách. Informace najdete vždy v záložce konkrétní třídy. Nejpozději v pondělí zveřejní jednotliví vyučující práci pro celý týden. Součástí bude i informace o tom, jak bude realizována zpětná vazba.

K samostatné práci žáků, kterou odevzdávají:

Prosíme o co největší samostatnost při vypracování. Je to pro nás zpětná vazba, jak žáci zvládají učivo.  Určitě můžete žákům poradit, když se vás zeptají, případně je nasměrovat, kde informaci získají. Vhodná je také technická podpora. Tyto práce nejsou klasifikovány, vracíme je žákům s komentářem a opravenými chybami. Podobné práce ale dostanou žáci po návratu do školy, ty potom už klasifikovány budou.

Vyučující budou pravidelně přítomni ve škole, pokud by rodiče potřebovali přímou podporu.

Po – B. Turková

St – J. Kuchtíková

Pá - Z. Formánek

Vážení rodiče, přátelé:
vzhledem k neutěšené situaci ve stavu nouze, jež je výsledkem zavlečení nákazy Covid 19,
zasílám prozatím užitečný odkaz https://skolakov.eu/ ,který vám doma velmi dobře napomůže v předmětech jazyka
českého a matematiky pro 3. ročník. Nabízí v ČJ prezentace vyjmenovaných slov, jejich význam,
tvary, řazení, diktáty i známkované. V M pak opakování násobilky, zaokrouhlování, písemné
sčítání a odčítání. TYTO VĚCI V OBOU PŘEDMĚTECH DOPORUČUJI DOUČOVAT A PROCVIČOVAT  !!!
Středeční konzultace ve škole vzhledem k dalším opatření vlády odpadají !!!!

Jazyk český - pracovní sešit a procvičování
----------------------------------------------------------
Učebnice na straně 65, cvičení 2 a 4 doporučuji cvičení nejen doplnit, ale i napsat, může být i volný list.
Pracovní sešit : strana 43, začínáme v.s. po S.
Pročíst str. 68 v učebnici, přehled a příbuzná slova.
Opakovat odříkávání veškerých probraných vyjmenovaných slov.

Matematika
---------------
Pracovní sešit 2  str.10, cvičení 1 - 5.
Opakuj ústně násobky 2,3,4,5,6,7,8,9
VYUŽÍVEJTE  UČIVO Z ODKAZU  https://skolakov.eu/
UČIVO  PROVEĎTE  DO  18. 3. 2020.

Učivo na týden 30. 3. - 3.4. 2020
-------------------------------------------
Matematika : pracovní sešit str..12, cvičení  1,2,3,4,5 6
                      procvičování geometrie: zkoušet pomocí kružítka rýsovat jakékoliv kružnice - cvičební papír

Jazyk český :  učebnice str. 72, procvičování ústních cvičení 2, 3   
                       učebnice str. 73, procvičování cvičení 5
Otevřete odkaz : www.cestina.diktaty.cz  /níže/, cvičení na vyjmenovaná slova po  B,
                           pokuste se doplnit cvičení 01, 02, 03, 04,
                          doplňujte Písanku 1 dle plánu 30.3. - 3.4. 2020


POSTUPNĚ  PŘIPRAVUJTE  VYMYŠLENOU  POHÁDKU  NEBO  PŘÍBĚH  S CO NEJVĚTŠÍM  POČTEM  VYJMENOVANÝCH  SLOV

 

Učivo na týden od 6. 4  do 10. 4. 2020
--------------------------------------------------

Jazyk český :
- jako první si udělejte kontrolu v pracovním sešitě na stranách 43 a 44, kontrolu máte ve vašich školních mailech, v příloze,
nové učivo pracovní sešit str.45, vyjmenovaná slova po V - vy, vysoký, výt, doplňte cvičení 1,2,3,4,
- lexikon strana 20 - 23, naučit se vyjmenovaná slova po V a přečíst článek
- SAMOSTATNÁ  PRÁCE :  na odkazu https://www.cestina.diktaty.cz/  samostatně doplň a odešli ke kontrole tato cvičení:
                                              vyjmenovaná slova po L  - cvičení 01, 02, 03, 04
                                              vyjmenovaná slova po M - cvičení 01, 02, 03. 04
-  v písance udělejte další 3 stránky

Matematika :

- jako první si udělejta kontrolu v pracovním sešitě na stranách 13, 14,  kontrolu máte ve vašich školních mailech, v příloze.,
-  v pracovním sešitě vypracujte strany 13 a 14,
SAMOSTATNÁ PRÁCE:
ZKOUŠEJ  SI  ODŔÍKÁVAT  ZPAMĚTI  NÁSOBILKU TAKTO :

2x1=2    2x2=4   3x2=6     ................................
3x1=3    3x2=6   4x2=8    .................................
4x1=4    4x2=8   4x3=12  ................................
5x1=5    5x2=10  5x3=15  ...............................
a takto dále až po násobky 9
Hodně si to vyzkoušejte, ať to máme zautomatizováno !!!

 

Učivo na týden 13. - 19. 4. 2020
----------------------------------------------
Nejdříve zkontrolujte pracovní sešity z češtiny a matematiky, vzory najdete v příloze ve vašich
školních mailech.
Jazyk český - 
pracovní sešit strana 74,  cvičení 1,2,3,4
                                               strana 75, cvičení 5,6
                      -  v písance pokračujte dalšími 3 stránkami


Do pátku 17. 4.  dokončete psaní pohádky anebo příběhu z vyjmenovanými slovy a příbuznými.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika - pracovní sešit strana 15, příklady 1,2,3,4,5,6,
                     - geometrie strana 38, příklad 1, rýsuj čtverce a správně pojmenuj vrcholy (velká tiskací písmena)
 

 

Úkoly na týden 20. - 24. 4. 2020
------------------------------- ------------
PROVEĎTE  kontrolu pracovních sešitů, máte ji v přílohách ve vašich mailech.

Čeština :
Pracovní sešit strana 45 - výskat, zvykat, žvýkat, cvičení 1,2,3,4,
                        strana 75 - spojování slov stejného významu,
na www.cestina.diktaty.cz udělejte:
po P   cvičení 1,2,3
po S   cvičení 1,2,3
DOPLNĚNÉ  ODEŠLETE KE KONTROLE.

Matematika:
Pracovní sešit strana 17, příklad 1
                        strana 18, prvních 5 sloupců,
                        strana 26, příklad 1 - zaokrouhlování

ÚKOLY  NA   TÝDEN   27. 4. - 1. 5. 2020
-------------------------------------------------------

Jazyk český :
Pracovní sešit str. 46 / vydra, výr, vyžle,
                                    cvičení 1,2,3,4,5
Pracovní sešit str. 48 / cvičení 2a, b
Písanka: další 3 stránky doplnit
www. cestina.diktaty.cz :   po B  cvičení 05, rozbité hodiny,
                                          poi L  cvičení 05, líhnou se kuřátka
                                          po M  cvičení 05, přesmyčky
                                          po P  cvičení 05, zločinec
                                          po S  cvičení 05, který zlosyn ?
                                          Cvičení doplňte a odešlete ke kontrole  !

Matematika:

Pracovní sešit str. 17 / př. 3,4,5
                        str. 18 / 10 sloupců
                        str. 26 / př. 2,3
                        str. 27 / př. 1
OPAKUJTE  odříkávání násobků a malou násobilku, např. 3x3 = 9, 6x8 = 48 a další podobné. Úkoly na týden od 4. 5. do  10. 5. 2020
---------------------------------------------------

Čeština:
Pracovní sešit str. 46 : povyk, výheň, předpona vy, vý
                                    cvičení 1 , 2, 3
Pracovní sešit str. 49, cvičení 7/a,b
                        str. 50, cvičení 8/a,b,c  a cvičení 9/a,b
                        str. 51, cvičení 10/a,b
Pokračování v písance, 3 strany
www.cestina.diktaty.cz     po V,  cvičení 01,02,03

Matematika:

Pracovní sešit str. 19/ cvičení 1,2,3,4,5,6
                       str. 20/př 1
                       str. 21/př 1
                       str. 26/ př.4
                       str. 27/ př.4
Geometrie:
Pracovní sešit str. 41/ pokuste se o cvičení 2,3UČIVO  NA  TÝDEN  od 11.5.  DO  15.5.  2020
--------------------------------------------------------------
Český jazyk :
----------------
LEXIKON  strana 28 a 29, vyjmenovaná slova po Z, naučit,
                  natrénovat čtení,
Pracovní sešit str. 47, cvičení 1,2,3,4
                       str. 48,  cvičení 1,3
                       str. 49,  cvičení 3
POKRAČUJTE  V  PÍSANCE.     

Matematika
----------------
Pracovní sešit str.  20, cvičení 2,3,4,5,6'
                        str  21,  cvičení 2,3,4,5,6

NA  PAPÍR  SI  ZKOUŠEJTE  RÝSOVÁNÍ  KRUŽNIC.UČIVO  A  PROCVIČOVÁNÍ  NA  TÝDEN  18. - 22. 5. 2020
-------------------------------------------------------------------------------
Český jazyk :  pracovní sešit  str. 49 / cv. 6 a,b
                       pracovní sešit  str. 51/ cv. 11, 12
                       pracovní sešit  str. 52/ cv.13,14,15,16 
                

Matematika :  pracovní sešit str. 22 / cv. 1,2,3,4,5
                       pracovní sešit str. 23 / cv. 1,2,3,4,5
                       pracovní sešit str. 24/ cv.1

 

PROCVIČUJTE ČTENÍ , můžete jakýkoliv text.  

                

            

 

 
                   

 

Vážení rodiče,
jelikož nákaza koronavirem neprobíhá dobře pro znovuotevření škol, tudíž se školy dostávají nejen do skluzu s učivem,
ale i do nejednoduché situace jak děti hodnotit a klasifikovat. Část 2. pololetí probíhala standartně, ale v okamžiku 
nákazy je to jinak. Proto prosím o trpělivost a výdrž v domácí přípravě..Za to vám děkuji !!

Nástin dlouhodobého plánu učiva:
Český jazyk:
- kompletní přehled vyjmenovaných slov, příbuzných, procvičování a upevňování   DUBEN
- pravidelné čtení se zápisem o přečteném ( co jsi četl )
- procvičování písma a tvarů v písance
- sepsání pohádky či povídky s co největším počtem vyjmenovaných slov
- přehled slovních druhů, ohebné,  neohebné   KVĚTEN
- podstatná jména, rod, číslo, pád                     KVĚTEN

Matematika:
- sčítání a odčítání v obotu do 1000
- zautomatizování algoritmu písemného sčítání a odčítání - pod sebou
- rýsování libovolných kružnic, stačí volně na papír
- sčítání a odčítání více sčítanců
- opakování zaokrouhlování                                DUBEN
UVIDÍME JAK DÁL .........
                                                                                                                        
                                                                      

Odkazy:

http://www.cestina.diktaty.cz/

učení on-line: https://interaktivita.etaktik.cz/

přihlášení:   doma@metodickykabinet.cz
------------------------------------------------------
heslo:  doma
-----------------

 

Procvičování on-line: https://skolakov.eu/

Čtení pomáhá: http://www.ctenipomaha.cz/

Odkazy, procvičování: http://www.skolaolsany.estranky.cz

E-learningový kurz BEZPEČNÝ INTERNET: http://www.kpbi.cz/elearning