II. třída

II. třídu navštěvuje 9 žáků třetího ročníku.

Třídní učitel: PaedDr.,  Mgr. Zdeněk Formánek

Odkazy:

Čtení pomáhá: http://www.ctenipomaha.cz/

Odkazy, procvičování: http://www.skolaolsany.estranky.cz

E-learningový kurz BEZPEČNÝ INTERNET: http://www.kpbi.cz/elearning