III. třída

Ve III. třídě jsou spojeny:  4. ročník a 5. ročník. 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Turková. 

Asistentka pedagoga: Renata Rýznarová

Odkazy:

Čtení pomáhá: http://www.ctenipomaha.cz/

Odkazy, procvičování: http://www.skolaolsany.estranky.cz

E-learningový kurz BEZPEČNÝ INTERNET: http://www.kpbi.cz/elearning