III. třída (4. a 5. ročník)

Ve III. třídě jsou spojeny:  4. ročník a 5. ročník. 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Turková. 

Asistentka pedagoga: Renata Rýznarová

Výuka AJ a VV: Mgr. Jana Kuchtíková

V době uzavření školy probíhá komunikace mezi žáky a učitelem prostřednictvím e-mailu. V něm mají napsány úkoly, které musí v určitém časovém horizontu vypracovat.

Od pondělí 30. března bude všechna práce pro žáky 3. – 5. ročníku zveřejňována v týdenních cyklech na školních webových stránkách. Informace najdete vždy v záložce konkrétní třídy. Nejpozději v pondělí zveřejní jednotliví vyučující práci pro celý týden. Součástí bude i informace o tom, jak bude realizována zpětná vazba.

K samostatné práci žáků, kterou odevzdávají:

Prosíme o co největší samostatnost při vypracování. Je to pro nás zpětná vazba, jak žáci zvládají učivo.  Určitě můžete žákům poradit, když se vás zeptají, případně je nasměrovat, kde informaci získají. Vhodná je také technická podpora. Tyto práce nejsou klasifikovány, vracíme je žákům s komentářem a opravenými chybami. Podobné práce ale dostanou žáci po návratu do školy, ty potom už klasifikovány budou.

Vyučující budou pravidelně přítomni ve škole, pokud by rodiče potřebovali přímou podporu.

Po – B. Turková

St – J. Kuchtíková

Pá - Z. Formánek

 

Pokud chtějí rodiče dostávat kopie zpráv na svoje e-maily, stačí napsat na email: reditel.olsany@seznam.cz