Bezhotovostní platby

 

Při bezhotovostní platbě používejte vždy variabilní symbol dítěte a správný specifický symbol. Je to nezbytné pro správné přiřazení platby.

Informace k bezhotovostním platbám:

 

Každý žák má přidělen svůj variabilní symbol pro celou školní docházku v naší škole.

Pro různé druhy plateb existují různé specifické symboly.

 

Specifický symbol pro platbu

 

- obědů

3202001

- školného v MŠ

3202002

- školného ve ŠD

3202003

- plavání

3202004

- vstupné na akce školy

3202005

- příspěvek na pracovní sešity a pomůcky

3202006

- lyžařský kurz

3202007

- příspěvek na materiál do keramiky      3202008

 

3202001– 3=označení měsíce (březen), 2020=označení roku, 01=označení druhu platby (např. obědy)

 

Číslo účtu:

187781600/5500   

 

Platby, prosím, nesdružujte, každou částku plaťte samostatně.

Pokud chcete platit za sourozence v MŠ nebo v ZŠ platbu společně, informujte nás předem.

 

 

Placení kroužků, které organizuje Komunitní škola Olšany, z.s.:

- na jiný účet: 349760002/5500, VS zůstává stále stejný, bez SS