Anglický jazyk 4. ročník

Tematický plán AJ na březen 2020 (J. Kuchtíková)

Slovní zásoba: Time, Clothes, Countries

Gramatika: prepositions of time (on, in, at), present continuous - přítomný průběhový čas (kladná, záporná věta a otázka)

 

Tematický plán AJ na duben 2020  (J. Kuchtíková)

Slovní zásoba: My day, Days of the week, Clothes

Gramatika: Vazba I´m wearing.... , sloveso to be x sloveso to have got

 

Tematický plán AJ na květen 2020  (J. Kuchtíková)

Slovní zásoba: Clothes,  friends,  jobs

Gramatika: popisování osob včetně národnosti a zájmů

 

Tematický plán AJ na červen 2020  (J. Kuchtíková)

Slovní zásoba: Verbs (slovesa), Months in the year

Gramatika: Přítomný průběhový čas, otázky a odpovědi - where, when, who, what, how many

- Každé pondělí a čtvrtek budete mít na svých emailech nové informace ze školy. Je potřeba, abyste emaily pravidelně kontrolovali a odpovídali.

Průběžná práce po dobu uzavření školy:

- Trénujte starší i nová slovíčka. Výslovnost např. tady: https://translate.google.cz/?hl=cs

- Procvičujte on-line na počítači nebo na tabletu. Procvičování přímo k učebnici CLICK 2: https://zshrabenov.cz/stranky/click-2

- Další materiály k učebnici Click 2 https://matikaj.webnode.cz/anglictina-4-rocnik/

- Pokud potřebujete s něčím poradit,  pište na email: reditel.olsany@seznam.cz

 

Samostatná práce na období 11. - 16. 3. 2020

1. WB 45/5, 6, 7

2. Pracovní  list – odpovědět na otázky (vypracovaný a podepsaný pracovní list můžete vhodit do schránky ZŠ, která je umístěna na zábradlí vedle branky)

3. Trénovat novou slovní zásobu – Clothes

(výslovnost na internetu - např. https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/clothes

4. Book 46/1 – reading

5. WB 46/1, 2

 

Samostatná práce na období 16. - 20. 3. 2020

1. BOOK 46 - 47

2. WB 46 - 47 - gramatika v učebnici na str. 46 v zeleném rámečku a také zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2006120405-pritomny-cas-prubehovy

Kontrola cvičení v PS:  https://skola-olsany.cz/files/upload/CLICK2-WB-46-47-hotovo.pdf

Procvičování slovní zásoby CLothes: http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=46

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=47

3. Kontrolní test vypracovat a odeslat na e-mail do po 23. 3. 2020 (Dostali jste ho na e-mail)

 

Samostatná práce na období 23. - 26. 3. 2020

1. Procvičovat stále slovní zásobu CLOTHES

2. Book pg  48 – přečíst, porozumět, 49/4 - naučte se tvořit otázky https://www.helpforenglish.cz/article/2006120405-pritomny-cas-prubehovy

3. Procvičte si tvary slovesa to be (být) https://www.helpforenglish.cz/article/2006090704-sloveso-byt-cviceni

4. Vypracovat kontrolní test a odeslat zpět na e-mail do pá. 27. 3. 2020 (Odesláno na e-maily v po 23.3.)

Pokud ještě stále neumíte sloveso to be (být), podívejte se sem: https://www.youtube.com/watch?v=tHewG-K_wfA

 

Samostatná práce na období 26.3. - 31.3. 2020

Procvičte si znovu, kdy patří ke slovesu -s: http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=375

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=376

Procvičte si ještě jednou předložky časové (at, in, on): http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=5

Trénujte slovní zásobu - učebnice str.49/cv. 6

Vypracujte v PS cvičení na straně 48.   Kontrola: https://skola-olsany.cz/files/upload/Click2-WB-48.jpg

Dokreslete postavy v PS ve cvičení 4 na str. 49 podle tohoto popisu:

1. She is wearing a red spotted skirt, a white T-shirt, red schoes and white socks. She is wearing a big red hat. She has got long blond hair.

2. He´s wearing a blue striped shirt, black trousers and gry shoes. He´s wearing glasses and yellov cap. He´s got short dark hair.

 

Samostatná práce na období 30.3. - 3.4. 2020

1 Dokončete si práci, která byla zadána do 31. 3.

2. Vyplňte procvičovací test a pošlete ho zpět do školy - odeslán na emaily v ne 29.3.

3. Běhe týdne vám přijde zadání dalšího on-line testu.

 

Práce na doma 6. – 9. dubna 2020 – 4. ročník

1. Poslechněte si v interaktivní učebnici CLICK 2 (flexibooks) všechny poslechy v lekcích č. 17 a 18 (Click se sluchátky). Pokud je to možné, vždy vše opakujte a procvičujte si tak výslovnost. Poslechněte si vše několikrát…

2. Poslechněte si několikrát cvičení 1 v učebnici na str. 50. Naučte se texty pod obrázkem číst.

3. Trénujte další slovní zásobu v učebnici na str. 51.

4. Zopakujte si, jak se tvoří věty se slovesem být (to be). 

Video https://www.youtube.com/watch?v=998PWxzWDEA

Přehled  https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/osobni-zajmena-a-sloveso-byt

Přehled do lepícího sešitu  https://skola-olsany.cz/files/upload/VETY-SE-SLOVESEM-BYT.pdf

Testy  https://anglictina.okhelp.cz/testy/grammar/sloveso_byti.php

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-sloveso-to-be-test-cislo-43/   (nepoužívat zkrácené tvary)

5. Vyplňte a odešlete kontrolní test. Odesílám vám ho na emailv pondělí 6. 4. Pokuste se ho vrátit do pondělí 13. dubna.

6. Budete-li mít čas, poslechněte si a přečtěte o Velikonocích v učebnici na str. 62 – 65. K těmto stránkách v učebnici máte také stejné stránky v PS. Chcete-li, vyplňte si.

 

Práce na doma 14. – 17. dubna 2020 

- Učebnice 51/5 – přečíst si

- Učebnice str. 52-53  Have fun with English – poslechnout si, pokusit se porozumět

- Docvičit si slovní zásobu CLothes

https://www.youtube.com/watch?v=MqsHPm-qsdE

https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU

http://skolasnadhledem.cz/game/5515

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5521

- Pracovní sešit str. 50 – 51 – vypracovat a potom překontrolovat str. 50 zde: https://skola-olsany.cz/files/upload/Click2-WB-pg50-001.jpg 

str. 51 si každý napište sám podle toho, jak to chcete.

- Procvičovací test posílám na emaily v úterý 14. 4.. Pokuste se ho vyplněný vrátit do konce týdne. Děkuji.

 

Práce na doma 20. – 24. dubna 2020

- pracovní sešit str. 52 – 53, kontrola zde https://skola-olsany.cz/files/upload/Click2-WB-52-53.pdf

- procvičit sloveso to have got – v pondělí posílám na emaily tabulky pro používání slovesa (pokud si je můžete vytisknout, nalepte si je do lepícího sešitu), jak na to https://matikaj.webnode.cz/news/to-have-got-mit-vlastnit/ 

procvičovat můžete zde https://testi.cz/testy/anglictina/anglictina-sloveso-have-got/

https://www.english-test-online.com/cs-CZ/test/BASHAVE4 

- vypracovat kontrolní test a odeslat zpět do konce týdne (posílám na emaily v pondělí 20. 4.)

- doplnit si sebehodnocení za 3. čtvrtletí a poslat zpět – dokument posílám na emaily také v pondělí 20. 4.

 

Práce na doma 27. – 30. dubna 2020  ZAČÍNÁME NOVOU LEKCI: We are friends.

1. Učebnice str. 54 - 55.

Přečtěte si kartičky v 1. cvičení – měli byste všemu rozumět. Poslechněte si několikrát povídání Lucy o sobě a svých přátelích. Pokuste se takto povídat podle kartiček o všech osobách a povídat také o sobě.

Přečtěte si text v bublinách ve 2. cvičení a snažte se mu porozumět.

Poslechněte si několikrát rozhovor ve cvičení 3 na str. 55.

Napište mi do emailu věty o dětech, které jsou ve cvičení 4 na straně 55. Prosím o emaily s větami do konce tohoto týdne. Žádný další procvičovací test tento týden už nedostanete.

2. Pracovní sešit – vypracujte si cvičení na str. 54 . Můžete si vše opět překontrolovat zde: https://skola-olsany.cz/files/upload/Click2-WB-54.jpg

 

Práce na doma 4. – 7. května – 4. ročník

1. Zopakuj si minulé učivo – vypracuj si cvičení v PS na str. 55. Kontrola zde: https://skola-olsany.cz/files/upload/Click2-WB-55.jpg

2. Pracujte s učebnicí na str. 56: 

Cvičení 1 – několikrát si poslechněte názvy povolání a opakujte (trénujte výslovnost)

Cvičení 2 – napište si do procvičovacího sešitu věty a snažte se jim porozumět. Ke každému povolání patří jeden obrázek.

3. Vypracujte si cvičení 1 a 2 v PS. Kontrola bude až příště.

4. Trénujte si novou slovní zásobu (povolání) i písemně.

Tento týden mi nemusíte nic posílat zpět.

 

Práce na doma 11. – 15. květen – 4. ročník

1. Pracujte s učebnicí na str. 57

2. Procvičujte slovní zásobu – povolání a další slovesa   https://skola-olsany.cz/files/upload/povolani-slovesa.pdf

3. Vypracujte si v PS zbývající cvičení na str. 56 a cvičení na str. 57 a překontrolujte si vše zde: https://skola-olsany.cz/files/upload/CLICK2-WB-56-57.pdf

4. Tento týden opět nemusíte nic posílat zpět. Trénujte si slovní zásobu!

5. Chcete-li, procvičte si užití slovesa to have got http://www.testpark.cz/testy/anglictina/vety-s-405 

a používání sloves to be a to have got  https://www.helpforenglish.cz/article/2015112201-cviceni-have-be

 

Práce na doma 18 – 22. květen – 4. ročník

1. Vypracujte procvičovací test a pošlete mi ho do konce týdne na email.  Posílám ho na vaše emaily. 

2. Poslechněte si v učebnici na str. 60 – 61  „Visiting friends“. Snažte se porozumět.

3. Poslechněte si několikrát cvičeni 1 na str. 58 v učebnici. Potom si všechny texty nahlas  přečtěte.

 

Dobrovolné procvičování:

Zopakujte si názvy předmětů ve škole: https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk

Procvičujte čas: https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA

Procvičte si hodiny: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5510

Procvičujte použití neurčitého členu: https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson4.php

Procvičujte oblečení a barvy: https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson3.php

https://www.youtube.com/watch?v=MqsHPm-qsdE

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

http://skolasnadhledem.cz/game/5515

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5521

Sloveso být (to be): https://www.youtube.com/watch?v=M3N2TNlU1Nk

Months of the Year: https://www.youtube.com/watch?v=dMX6CIEwCnI&list=PLfnFLZ1cbcpLWISf6Y7U-PUrxTYTiEqQz&index=3

Procvič si roční období: https://www.youtube.com/watch?v=WVM9vaYfe58

Procvič si dny v týdnu: https://testi.cz/testy/anglictina/aj-dny-v-tydnu/?sug

Procvičuj si čas a denní aktivity: https://www.youtube.com/watch?v=Ev4C-kcbSVw

On-line procvičování další:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=0