5. ročník - B. Turková

Plán práce na březen:

ČJ - opakování koncovek podstatných jmen, opakování skloňování zájmen a číslovek

M -  jednotky délky a hmotnosti, procvičování písemného dělení, procvičování písemného násobení vícecieferným činitelem

 

Plán práce na duben:

ČJ - slovesa - osoba, číslo, čas, způsob

M - jednotky objemu, času a obsahu

Plán práce na květen:

ČJ - věta jednoduchá, podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem

M - zlomky, aritmetický průměr, práce s daty

 

Plán práce od 17.3. do  31.3.

Český jazyk:opakovat skloňování zájmen a číslovek, v učebnici projít a zopakovat všechny žluté rámečky str. 106 - 129, vypracovat v PS str. 59 - 60

Matematika: jednotky délky, hmotnosti, učebnice str. 73 - 75, 79 -81

Vlastivěda: z webu https://rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html projít a zapsat zápis č. 08,09,10

Přírodověda: projít a zapsat to, co ještě nemáme 39, 40 a samozřejme si můžete dát různé procvičování na webu rysava

 

Plán práce od 30.3. do 3.4.

Český jazyk: zopakovat skloňování číslovek,učebnice str. 126 - 128 projít všechna cvičení ústně, ze str. 128 napsat do sešitu cv. 4

odkaz na cvičení  http://www.diktaty.cz/

                             https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-s-kontrolou---vzory.html

Překontrolujte si práci v PS: https://skola-olsany.cz/files/upload/CJ-5-PS-59-60.pdf

Matematika: jednotky objemu, učebnice str. 82, cvičení 1 - 5 vypracovat do sešitu

odkaz na procvičování  https://procvicovani-uciva.webnode.cz/matematika/a4-trida/

                                      https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/tom-a-jerry.html

Přírodověda: z webu rysava zápisy pro 5. ročník projít kapitolu 44 Ochrana rostlin a živočichů a udělat zápis.

Vlastivěda: z webu rysava zápisy pro 5. ročník projít kapitolu 11 Národ sobě a udělat zápis

Dobrovolný úkol: ze zápisu si můžete vybrat některého z umělců té doby a zjistit o něm několik informací, které mi napíšete a pošlete e-mailem.

 

Plán práce od 6.4. do 10.4.

Český jazyk: Slovesa - učebnice str. 133 - 135, projděte žluté rámečky a ústně všechna cvičení, cv. na str. 134/4 a,b vypracujte do sešitu. V PS vypracujte str. 61. 

procvičujte    http://www.diktaty.cz/ 

                     https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida

                    https://www.umimecesky.cz/diktaty

Matematika: Opakujte a procvičujte převádění jednotek, vypracujte v PS úkoly po str. 15

odkaz na procvičování:   https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

Přírodověda: z webu rysava zápisy pro 5. ročník projít kapitolu 63 Sluneční soustava a udělat zápis.

Vlastivěda: z webu rysava pro 5. ročník projít kapitolu 13 a 14 a udělat zápis

 

Plán práce od 14.4. do 17.4.

Český jazyk: učebnice str. 136 - 137 - Přítomný čas, projděte si všechna cvičení ústně. V PS vypracujte str. 62.

odkaz na procvičování  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-4-trida

Překontrolujte si práci v PS: https://skola-olsany.cz/files/upload/CJ-5-PS-61.pdf

Matematika: učebnice str. 85 - jednotky obsahu, do velkého sešitu z geometrie si udělejte cvičení 2 a 4. V PS vypracujte str. 16.

odkaz na procvičování   https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu

Přírodověda: z webu rysava si projděte kapitolu 64  Měsíc a jeho podoby, jsou tam videa, tak si je pusťe a udělejte zápis.

Vlastivěda: z webu rysava si projděte kapitolu 15  První světová válka a udělejte si zápis

 

Plán práce od 20.4. do 24.4.

Český jazyk: Učebice str. 138 - 139 - budoucí čas - projděte si žlutý rámeček a všechny cvičení ústně. Vymyslete 10 vět co budete dělat příští týden a věty mi poštete na e-mail do 25.4..

Matematika: Procvičujte si převody jednotek a v PS vypracujte str. 17 

Přírodověda: z webu rysava si projděte kapitolu 65 Střídání dne a noci a udělejte zápis.

Vlastivěda:: z webu rysava si projděte kapitolu 16 Vznik Československé republiky a udělějte zápis.

Tento týden ještě budete ještě mít další úkol, abyste se sami ohodnotili za svoji práci v tomto čtvrtletí. Pokud by vám to činilo problémy, posílám odkazy na procvičování, kde  si můžete vaše znalosti ověřit.

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/opakovani-vyjmenovanych-slov.html

http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-s-kontrolou---vzory.html

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_delky1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_hmotnosti1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_objemu1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_casu1.htm

 

Plán práce od 27.4. do 1.5.

Český jazyk: Učebnice str. 140 - 141 - minulý čas, projděte si všechna cvičení ústně. Vymyslete 10 vět a napište, co jste dělali o víkendu a věty mi zase pošlete na e-mail.

pokud budete chtít procvičovat:/není povinné/  https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/slovesa-osoba-cislo-cas/

Matematika: Opakujte převody jednotek a v PS vypracujte str. 18

odkaz na procvičování / není povinné/ https://procvicovani-uciva.webnode.cz/matematika/a4-trida/

Přírodověda: z webu rysava si projděte kapitolu 66. Střídání ročních období a udělějte zápis.

Vlastivěda: z webu rysava si projdětě kapitolu 17. Samostatné Československo a udělejte zápis.

Pokud na vypracování úkolů  z matematiky a českého jazyka potřebujete delší čas, tak při  vypracovávání úkolů z vlastivědy a přírodovědy postupujte vlastním tempem. Nevadí, když učivo naplánované na daný týden bude vypracováno třeba v týdnu dalším.

 

Plán práce od 4.5. do 8.5.

Český jazyk: učebnice str. 144 - 145  tvary rozkazovacího způsobu - projděte si žlutý rámeček a všechna cvičení  ústně. V PS vypracujte str. 63.

odkaz na procvičování / není povinné/ https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa3/index.htm

Zkontrolujte si  stránky v PS : CJ-5.-rocnik.pdf 

Matematika: učebnice str. 89 - aritmetický průměr cv. 1. a 4. vypracujte do sešitu. V PS vypracujte str.19. Pokud vám nebude něco jasné, podívejte se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=lH7IXwj_bs0

                                   https://www.youtube.com/watch?v=PnHi_iCP0eU

Přírodověda: z webu rysava zápisy pro 4. ročník si přečtěte kapitolu 02 V lese https://docs.google.com/presentation/d/1jgrX7kHkzqvyg78k1qfZNezQoMbG3EaKerOJUWBzzJ8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 a udělejte si do sešitu zápis.

Vlastivěda: z webu rysava zápisy pro 5. ročník si přečtěte kapitolu 18 První prezident T.G. Masaryk 

https://docs.google.com/presentation/d/1ylSBHC_Db62FMYkwu-zlHv9FsWjE0S_BVww1uSniCH8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 a udělejte si do sešitu zápis.

 

Plán práce od 11.5. do 15.5

Český jazyk: Tvary podmiňovacího způsobu - učebnice str. 146 - 149, přečtěte si žluté rámečky a projděte si všechna cvičení ústně. V PS vypracujte str. 64.

Můžete si procvičit / není povinné/ http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_051

Matematika:  Práce s daty - učebnice str. 90 projděte si cv. 1. a 2.  ústně. V PS vypracujte str. 20. Kdyby vám nebylo něco jasné, prohlédněte si videa: https://www.youtube.com/watch?v=5rOQwwU0ljc

         https://www.youtube.com/watch?v=TPjOWx-1FOU

        https://www.youtube.com/watch?v=U3T2mXFQq6w

        https://www.youtube.com/watch?v=5Jsh1gD0WPY

 

Přírodověda: Z webu rysava http://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html si přečtěte kapitolu 05 Zvířata lesa a udělejte si zápis.

Vlastivěda: Z webu rysava http://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html si přečtěte kapitolu 19 Jak se žilo v 1. republice a udělejte si zápis.

 

Plán práce od 18.5. do 22.5.

Český jazyk: Učebnice str. 150 - 151 shrnutí - slovesa. Projděte si  cvičení ústně. V PS vypracujte str. 65.

Můžete si procvičit / není povinné/ https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-zpusob

Matematika: Učebnice str. 91 - 92 Zlomky - rozšiřující učivo. Projděte si všechna cvičení ústně. V PS vypracujte str. 22. Kdyby vám nebylo něco jasné, prohlédněte si videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

https://www.youtube.com/watch?v=sgMx57Dp61U

 https://www.youtube.com/watch?v=xLd6Z863KIk

  https://www.youtube.com/watch?v=pe_S8H1smT0    

https://www.youtube.com/watch?v=TwF1sKHZDKc 

https://www.youtube.com/watch?v=hjF7U-5l87U

Přírodověda: Z webu rysava https://docs.google.com/presentation/d/19x9Pt_FippmeUl-EwxTL2QZV2X0Du445UcczU-8gpC0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 si přečtěte kapitolu 33 Přírodní společenstvo pole a udělejte si zápis.

Vlastivěda: Z webu rysava https://docs.google.com/presentation/d/1GxPiE9zizMNq3Z7fIbgO7H01_VVvPpX4SUE5cFw5V_g/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i31 si přečtěte kapitolu 20 Republika se hroutí a udělejte si zápis.