4. ročník - B. Turková

Tematické plány na březen:

ČJ - koncovky podstatných jmen

M - sčítání a odčítání v oboru do milionu, zápis čísel v tomto oboru

Tématické plány na duben:

ČJ - slovesný způsob 

M - písemné dělení jednociferným dělitelem

Tématické plány na květen:

ČJ - věta jednoduchá, podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem

M - zlomky, vztahy mezi čísly, aritmetický průměr

Zadání samostatné práce žákům 4. ročníku

Práce od 17.3. do 31.3.

Český jazyk: časování sloves v přítomném, budoucím a minulém čase, učebnice str. 100 - 105, v PS vypracovat str. 59 - 61

Matematika jednotky délky, hmotnosti. učebnice str. 82 - 83, v PS vypracovat str. 12 - 14

Vlastivěda: z webu https://rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html projít a zapsat zápis č. 08,09,10

Přírodověda: projít a zapsat to, co ještě nemáme 39, 40 a samozřejmě si můžete dát různé procvičování na webu rysava

 

Plán práce od 30.3. do 3.4.

Český jazyk: opakovat a procvičovat časování sloves v minulém, přítomném a budoucím čase, učebnice str. 100 - 105 projít ústně všechna cvičení, ze str. 104 cvičení 2 napsat do sešitu.

odkaz na procvičování   https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa8.htm

                                       http://www.diktaty.cz/ 

                                       https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-s-kontrolou---vzory.html

Překontrolujte si práci v PS: https://skola-olsany.cz/files/upload/CJ-4-PS-59-61.pdf

Matematika: učebnice str. 84 - jednotky objemu, cvičení 1 - 4 vypracovat do sešitu

odkaz na procvičování  https://procvicovani-uciva.webnode.cz/matematika/a4-trida/

                                      https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/tom-a-jerry.html

Překontrolujte si práci v PS: https://skola-olsany.cz/files/upload/M-4-PS-12-14.pdf

Přírodověda: z webu rysava zápisy pro 5. ročník projít kapitolu 44 Ochrana rostlin a živočichů a udělat zápis.

Vlastivěda: z webu rysava zápisy pro 5. ročník projít kapitolu 11 Národ sobě a udělat zápis

Dobrovolný úkol: ze zápisu si můžete vybrat některého z umělců té doby a zjistit o něm několik informací, které mi napíšete a pošlete e-mailem.

 

Plán práce od 6.4. do 10.4.

Český jazyk: Opakování časování sloves: Vymyslete 10 vět tak, aby byly ve všech časech a různých osobách a čísle. Pošlete mi úkol na e-mail do 10.4. Učebnice str. 106 - slovesný způsob oznamovací, projděte si všechna cvičení ústně a cv. 4 napište do sešitu.

procvičujte    http://www.diktaty.cz/ 

                     https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida

                   https://www.umimecesky.cz/diktaty

Matematika: Učebnice str. 85  Jednotky času, cv. 1 - 4 vypracujte do sešitu, v PS str, 15 - opakujte jednotky objemu a času. A sami se ohodnoťte, jak si myslíte, že vám to jde.

odkaz na procvičování:   https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

Přírodověda: z webu rysava zápisy pro 5. ročník projít kapitolu 63 Sluneční soustava a udělat zápis.

Vlastivěda: z webu rysava pro 5. ročník projít kapitolu 13 a 14 a udělat zápis

 

Plán práce od 14.4. do 17.4.

Český jazyk: Učebnice str. 107 - slovesný způsob rozkazovací, projděte si žluté rámečky a všechna cvičení ústně. Vymyslete 10 vět v rozkazovacím způsobu podobně jako v minulém úkolu a pošlete mi zpět na e-mal do 17.4. V PS vypracujte str. 62

odkaz na procvičování https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-4-trida

Matematika:  Učebnice str. 86 - 87  číslo milion, počítáme s milionem projděte si cvičení 1.,2.,3.na str. 86 a cvičení 1.,2. na str. 87 ústně. V PS vypracujte str.16

odkaz na procvičování https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion#selid

Překontrolujte si práci v PS: https://skola-olsany.cz/files/upload/M-4-PS-15.pdf

Přírodověda: z webu rysava si projděte kapitolu 64  Měsíc a jeho podoby, jsou tam videa, tak si je pusťe a udělejte zápis.

Vlastivěda: z webu rysava si projděte kapitolu 15  První světová válka a udělejte si zápis

 

Plán práce od 20.4. do 24.4.

Český jazyk: Učebnice str. 108 - 109 slovesný způsob podmiňovací. Projděte si žluté rámečky a všechna cvičení ústně. Vymyslete a napište  5 vět, co byste dělali, kdybyste vyhráli milion korun a 5 vět co byste udělali, kdybyste byli nejmocnější na celém světě. Věty mi zase pošlete na e.mail do 25.4. V PS vypracujte str. 63.

Matematika: Učebnice str. 88 - počítáme s milionem, projděte si cv. 1,3,4, ústně. V PS  vypracujte str. 17.

Přírodověda: z webu rysava si projděte kapitolu 65 Střídání dne a noci a udělejte zápis.

Vlastivěda:: z webu rysava si projděte kapitolu 16 Vznik Československé republiky a udělějte zápis.

Tento týden ještě budete ještě mít další úkol, abyste se sami ohodnotili za svoji práci v tomto čtvrtletí. Pokud by vám to činilo problémy, posílám odkazy na procvičování, kde  si můžete vaše znalosti ověřit.

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/opakovani-vyjmenovanych-slov.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-s-kontrolou---vzory.html

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_delky1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_hmotnosti1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_objemu1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_casu1.htm

 

Plán práce od 27.4. do 1.5.

Český jazyk: učebnice str. 110 - shrnutí - slovesa, cv. 1 tabulku si udělejte do sešitu  a vyplňte. V PS vypracujte str. 64.

pokud budete chtít procvičovat:/není povinné/  https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/slovesa-osoba-cislo-cas/

Matematika: učebnice str. 89 počítáme s milionem,  cv. 5 vypracujte do sešitu - opakování písemného dělëní

pokud budete potřebovat pomoci / není povinné/ https://publi.cz/books/12/04.html

Přírodověda: z webu rysava si projděte kapitolu 66. Střídání ročních období a udělějte zápis.

Vlastivěda: z webu rysava si projdětě kapitolu 17. Samostatné Československo a udělejte zápis.

Pokud na vypracování úkolů  z matematiky a českého jazyka potřebujete delší čas, tak při  vypracovávání úkolů z vlastivědy a přírodovědy postupujte vlastním tempem. Nevadí, když učivo naplánované na daný týden bude vypracováno třeba v týdnu dalším.

 

Plán práce od 4.5. do 8.5.

Český jazyk: učebnice str. 112 - stavba jednoduché věty. Pročtěte si žlutý rámeček. Do sešitu vypracujte cvičení 2 a,b,c.V PS vypracujte str. 65.

Zkontrolujte si v PS stránky : CJ-4-rocnik.pdf , CJ-4.-rocnik.pdf

Matematika: str. 90 - 91 zlomky - pročtěte si informace z béžových rámečků  projdi si všechna cvičení ústně. Z PS vypracujte str. 18. Pokud by ti nebylo něco jasné, prohlédni si video.

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

https://www.youtube.com/watch?v=sgMx57Dp61U

Přírodověda: z webu rysava zápisy pro 4. ročník si přečtěte kapitolu 02 V lese https://docs.google.com/presentation/d/1jgrX7kHkzqvyg78k1qfZNezQoMbG3EaKerOJUWBzzJ8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 a udělejte si do sešitu zápis.

Vlastivěda: z webu rysava zápisy pro 5. ročník si přečtěte kapitolu 18 První prezident T.G. Masaryk 

https://docs.google.com/presentation/d/1ylSBHC_Db62FMYkwu-zlHv9FsWjE0S_BVww1uSniCH8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 a udělejte si do sešitu zápis.

 

Plán práce od 11.5. do 15.5.

Český jazyk: Přísudek a podmět - učebnice str. 113 -116. Pročtěte si všechny žluté rámečky a projděte si všechna cvičení ústně. Pokud by vám nebylo něco jasné, podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=QS93QjNZ-2o  V PS vypracujte str. 66.

Matematika: Zlomky - učebnice str. 92 - 93. Projděte si všechna cvičení ústně, cv. 2 na str. 92 napište do sešitu. V PS vypracujte str. 19. Pokud by vám nebylo něco jasné, podívejte se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=xLd6Z863KIk

                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=pe_S8H1smT0

 

Přírodověda: Z webu rysava http://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html si přečtěte kapitolu 05 Zvířata lesa a udělejte si zápis.

Vlastivěda: Z webu rysava http://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html si přečtěte kapitolu 19 Jak se žilo v 1. republice a udělejte si zápis.

 

Plán práce od 18.5. do 22.5.

Český jazyk: Shoda přísudku s podmětem - učebnice str. 118 - 120. Pročtěte si všechny žluté rámečky  projděte si všechna cvičení ústně. Pokud by vám něco nebylo jasné, podívejte se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE

                                                                             https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo

V PS vypracujte str. 67.

Matematika: Vztahy mezi čísly - učebnice str. 94 - 95 projděte si všechna cvičení ústně. V PS vypracujte str. 20

Přírodověda: Z webu rysava https://docs.google.com/presentation/d/19x9Pt_FippmeUl-EwxTL2QZV2X0Du445UcczU-8gpC0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 si přečtěte kapitolu 33 Přírodní společenstvo pole a udělejte si zápis.

Vlastivěda: Z webu rysava https://docs.google.com/presentation/d/1GxPiE9zizMNq3Z7fIbgO7H01_VVvPpX4SUE5cFw5V_g/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i31 si přečtěte kapitolu 20 Republika se hroutí a udělejte si zápis.