Testování žáků od 3. 1. 2022

Testování žáků AG testy 

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Prosíme žáky, aby v tyto dny byly ve škole nejpozději v 7. 45 hod.

Testování je v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.