Připravujeme prázdniny ve ŠD

Na termín 1.-16. července 2021 připravujeme aktivity pro naše žáky ve školní družině.