VU3V

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

Konzultační středisko Virtuální výuky U3V v Olšanech vzniklo   v září 2014

Motto: „Výuka přichází za seniorem“

Virtuální univerzita třetího věku je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

Virtuální U3V umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům v rámci celé české republiky bez rozdílu místa bydliště, čímž poskytuje stejné příležitosti všem seniorům a představuje tak novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V.  Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

  • se statutem důchodce
  • invalidní důchodci bez rozdílu věku

V průběhu semestru:

1x za 14 dní probíhá společná výuka v konzultačním středisku Olšany, výukové materiály ke kurzu jsou studentům poskytovány v tištěné podobě a kdykoli přístupné také přes internet, každý kurz obsahuje většinou 6 videopřednášek.

Povinnosti studenta:

  • uhrazení studijního poplatku (300 - 500 Kč za jeden celý kurz)
  • min. 80% účast na společné výuce
  • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

Informace oVU3V:    www.e-senior.cz 

Všichni naši studenti opět zdárně ukončili další semestr - GRATULUJEME!!!

Letní semestr 2019/2020  - 

Křesťanská haliografie a ikonografie

Přednášky se konají v ZŠ Olšany -  V KLUBU (naproti Obchůdku U Marušky), zahájení vždy v 17:00 hodin.

Termíny přednášek:

Pondělí            7. října 2019

Pondělí         21. října 2019

Pondělí           4. listopadu 2019

Pondělí         18. listopadu 2019

Pondělí            2. prosince 2019

Pondělí         16. prosince 2019