Odpolední aktivity v ZŠ 2019/2020

Odpolední aktivity v ZŠ  -  1. pololetí  2019/2020

Odpolední zájmové aktivity – 1. pololetí 2019/2020 – Upraveno 10. 10. 2019

 

 

 

 

Pondělí

12:45 – 13:30

Hrátky s AJ (1.-2.r.)

(P. Divišová)

13:45 – 15:45  (včetně přesunu na sportoviště a zpět)

Sportovní aktivity (Bušín)

(Z. Formánek, E. Staroveská)

 

 

ŠD - Žáci, kteří nejedou sportovat do Bušína:

Do 14.00 aktivity v prostorách ŠD

14:00 - 15:00 pobyt venku

15:00 - 16:00 aktivity v prostorách ŠD

Úterý

 

13:30 – 14:30

Čtenářský klub (1.-3.)

(P. Divišová)

14:30 – 15:00

Návštěva knihovny pro zájemce

Středa

 

13:20 – 14:20  (E. Staroveská)

Keramika – lichý (ml. 1.-2.r)

              - sudý (starší – II. skupina)

14:45 – 15:45 (E. Staroveská)

Keramika – lichý (starší - III. skupina)

              - sudý týden (starší-  IV. skupina)

 

 

13:15 – 14:45  lichý týden

Klub AJ (3.-5.)

(K. Martináková)

 

Čtvrtek

 

13:00 – 13:30

Taneční kroužek pro mladší

(T. Heclová)

14:00 – 15:00

ŠD - Deskové hry a logika – 2 skupiny

(Heclová, Rýznarová)

 

 

13:30 – 14:00

Taneční kroužek pro starší

(T. Heclová)

 

Pátek

 

13:30 – 15:00

Pobyt ŠD mimo budovu školy   (Heclová, Rýznarová)

 

Kroužky zahájí činnost od 23. září.  Počet míst v keramických kroužcích je omezený. Přihlášky budou přijímány pouze do naplnění kapacity keramických kroužků – rozhoduje termín odevzdání přihlášky. Podmínkou přijetí je také včasné uhrazení příspěvku na materiál. Čas kroužku je doba strávená v keramické dílně při práci. Pokud budete děti vyzvedávat po kroužku, připočítejte ještě čas na úklid a cestu z dílny ……

 

Příspěvek na materiál do keramiky ve výši 350 Kč na pololetí uhradit do 19. 9. 2019 – hotově v ZŠ nebo na účet Komunitní školy z.s. - č. 349760002/5500.