Kroužky

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY NABÍZENÉ MATEŘSKOU ŠKOLOU A NABÍDKA KROUŽKŮ

                                                     Školní rok 2018/2019

PŘEDŠKOLÁCI - Příprava posledního ročníku pro vstup do základní školy, formou her a zajímavých aktivit se koná každé liché úterý a sudý čtvrtek od 12:45 do 13:2O hodin a je bezplatná.

HRÁTKY S ANGLIČTINOU - Seznámení předškoláků se základy anglického jazyka se koná každé sudé úterý a lichý čtvrtek od 12:45 do 13:20 hodin a je bezplatné.

Více mimoškolních aktivit v tomto školním roce nenabízíme. Tímto dáváme prostor rodiičům, pro vedení výtvarného nebo sportovního kroužku. My se těmto aktivitám věnujeme celý den ať už při řízené nebo volné činnosti. Pro děti opět plánujeme více akcí, které doplní vzdělávací nabídku.