Anglický jazyk 5. ročník

Tématický plán výuky AJ na březen 2020 (J. Kuchtíková):

Slovní zásoba - MY DAY, FREE TIME, MUSICAL INSTRUMENTS,          necháme si až na duben: PLACES - my room 

Mluvnice - Prepositions of time (předložky časové), Present simple - affirmative, negative and questions (přítomný čas prostý - kladné a záporné věty, otázky),          přesuneme až na duben: vazba There is/there are, prepositions of place (předložky místa)

 

Tématický plán výuky AJ na duben 2020 (J. Kuchtíková):

Slovní zásoba - PLACES - my room, rooms in a house

Mluvnice - vazba There is/there are, prepositions of place (on, in, under, next to, in front of, behind, opposite, between)

 

Tématický plán výuky AJ na květen 2020 (J. Kuchtíková):

Slovní zásoba: TOWN - places in a town, PEOPLE - adjectives

Mluvnice: sloveso CAN/CAN´T, short answers, describing people

 

Tématický plán výuky AJ na červen 2020 (J. Kuchtíková):

Slovní zásoba: Verbs (slovesa), Clothes, Shopping

Mluvnice: Přítomný průběhový čas (Present continuous), Present continuous versus Present simple, How many... x How much...

Všeobecné informace k samostatné práci doma:

- Je potřeba, abyste si pravidelně kontrolovali emaily a odpovídali.

- Trénujte si postupně novou slovní zásobu - máte ji v pracovním sešitu vzadu ve slovníčku. Výslovnost si můžete ověřit v některém z překladačů na internetu. Např. tady: https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=hom

- K procvičování využívejte také odkaz, který máte na kartě v pracovním sešitu (každý má své přístupové údaje).  Připomínám, že tyto stránky jsou přímo k učebnici, se kterou pracujete.    https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index

- Další procvičování přímo k učebnici: https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=sk&selLanguage=sk

- Pokud potřebujete s něčím poradit,  pište na email:  reditel.olsany@seznam.cz nebo na whatsapp.

 

Samostatná práce na období 11. - 16. 3. 2020

1. Pracovní listy - písemně (vypracované a podepsané pracovní listy můžete vhazovat do poštovní schránky ZŠ, která je připevněna na zábradlí vedle branky)

2. Učebnice 44/2 – naučit se číst texty v barevných rámečcích.

3. Ústně - učebnice 45/3, 4, 5

4. Písemně – pracovní sešit strany 36 – 37

5. Procvičení slovní zásoby U 4B: http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=215

 

Samostatná práce na období 16. - 20 3. 2020

- Docvičit slovní zásobu k lekci 4C, nově slovní zásobu k lekci  4D. 

- Učebnice 46/1, 47/3b, 5, 6 - procvičit ústně, poslechová cvičení si zapisujte na folii nebo do malého sešitu nebo na papír,

vysvětlení tvoření otázek s pomocným slovesem DO a odpovědí máte v PS na str. 76 (4.5 a 4.6)

- Pracovní sešit str. 38 -39, 65 - 66  (poslechy jsou na CD, které je vloženo v PS)

- Poslechy ke cvičením v učebnici pro U4 (4. lekce)  https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk

- Prcovičení otázek se slovesem do/does: http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=388

http://esty.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=389

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=390

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=391

- Procvičování slovní zásoby U 4C: http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=216

- Kontrolní test vyplnit a odeslat na email do po 23. 3. 2020 (Dostali jste na email 19. 3.)

 

Samostatná práce v termínu 23. - 26. března 2020

- Docvičit slovní zásobu k lekci 4D (vzadu v PS), nově slovní zásobu English Across the Curriculum – názvy hudebních nástrojů

- Učebnice 48 – 49, poslechnout si poslechy a snažit se porozumět   https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk

- Pracovní sešit 38-39, poslech máte na svém CD. Vypracujte vše, s čím si poradíte.

- Kontrolní test vyplnit a odeslat na email do pá 27. 3. 2020 (Odesláno na email 23. 3.)

 

Samostatná práce v termínu 26. března - 3. dubna

- Dokončete si v pracovním sešitu celou 4. lekci. Pokud to zvládnete, můžete si procvičit i cvičení v učebnici na str.50.

- Kontrolní test vyplnit a odeslat tehdy, až dokončíte 4. lekci. (Bude odeslán na email ve čt 26. 3.)

Procvičte si ještě jednou přítomný čas prostý: http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=375

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=376

 https://www.helpforenglish.cz/article/2011051001-pritomny-prosty-cas-cviceni-1

https://www.helpforenglish.cz/article/2011051501-pritomny-prosty-cas-cviceni-3

https://www.helpforenglish.cz/article/2011051201-pritomny-prosty-cas-cviceni-2

Procvičte si znovu krátké odpovědi (short answers): https://www.helpforenglish.cz/article/2011051502-kratke-odpovedi-cviceni

Procvičte si také ještě jednou předložky časové (at, on, in): http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=5

 

Práce na doma 6. – 9. dubna 2020

1. Procvičte si gramatiku v lekci 4. https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

2.  Začneme lekci č. 5. - House, Town

Všechny poslechy v učebnici k 5. lekci máte zde: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

- V učebnici na str. 52 si poslechněte a procvičte novou slovní zásobu a docvičte si předložky, které ještě neznáte.

3. V pracovním sešitu se pokuste vypracovat cvičení na str. 42 – 43.

4. Do emailu mi vypracujte cvičení v učebnici 53/3b a 4a – odeslat do konce týdne.

Pro ty, kteří stále ještě chybují v používání slovesa být (to be): 

Video https://www.youtube.com/watch?v=998PWxzWDEA

Přehled  https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/osobni-zajmena-a-sloveso-byt

Přehled do lepícího sešitu  https://skola-olsany.cz/files/upload/VETY-SE-SLOVESEM-BYT.pdf

Testy  https://anglictina.okhelp.cz/testy/grammar/sloveso_byti.php

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-sloveso-to-be-test-cislo-43/   (nepoužívat zkrácené tvary)

 

Práce na doma 14. – 17. dubna 2020 

- Učebnice str. 54 opakovat názvy částí v domě (umíme ze 3. ročníku), PS str. 44

- Učebnice str. 55 – docvičit nové názvy  pro vybavení bytu, PS str. 45

- Zopakovat a trénovat vazbu There is/are. Používá se při popisování obrázku, popisování místnosti…. Všude tam, kde bychom se mohli zeptat CO TAM JE?  (Nepoužívá se tam, kde se ptáme KDE to je? Kdo tam je?)

- Procvičovací test posílám na emaily v úterý 14. 4. – pokuste se ho vrátit vyplněný do konce týdne. Děkuji.

 

Práce na doma 20. – 25. dubna 2020 

- Zopakujte si, co umíte – vypracujte si cvičení v PS na str. 67 – 68

- Začněte trénovat slovní zásobu – názvy budov a míst ve městě, učebnice str. 56

- procvičovat slovní zásobu můžete i na těchto stránkách https://www.helpforenglish.cz/article/2008080202-in-the-town-slovni-zasoba

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/town-unit-4-/

- Tvořte otázky s vazbou there is/are a odpovídejte krátce. Např. Is there a post office in your town? Yes, there is. Are there  two hotels? No, there arenť. Vysvětleno v učebnici na str. 57 v PS na str 77 a zde https://www.helpforenglish.cz/article/2010082002-there-is-there-are-tabulka

Procvičování můžete například tady:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there1.htm

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/there_is_there_are.htm

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5482

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5482

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3170

https://www.helpforenglish.cz/article/2011012002-there-is-there-are-test

- Procvičovací test posílám v pondělí 20. 4. Prosím o vrácení do konce týdne.

- V pondělí také posílám materiál k sebehodnocení za 3. čtvrtletí. Prosím, zamyslete se, vyplňte a odešlete zpět do pondělí 27. 4.  Děkuji.

 

Práce na doma 27. – 30. 4. 

1. Procvičujte novou slovní zásobu v učebnici na str. 57.

2. Vše si procvičte i písemně v PS na str. 46 – 47.

3. Vzpomeňte si na sloveso CAN/CAN´t (umět, moci). Jeho používání je jednoduché – všechny osoby mají stejný tvar. Otázka se tvoří takto: Can you s.wim? Can he play the drum?

V krátkých odpovědích používáte přímo sloveso: Yes, I can. No, he can´t. Tabulku máte v učebnici na str. 58 a v PS na str. 77.

Toto sloveso můžete procvičovat i zde:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/can/can1.htm

http://www.jetoboj.cz/cviceni-can-zacatecnici/

4. Procvičovací test tento týden nebudu posílat. Budeme mít hodinu on-line, tam vás vyzkouším.

 

Práce na doma 4. – 7. 5. (4 dny)

1. Vypracujte si cvičení v PS  na str. 48 – 49

2. Zopakujte si  5. lekce v učebnici na str.  62

3. Pokud si chcete rozšířit znalosti a vědomosti, pracujte v učebnici na str. 60 – 61

4. Napište mi do emailu

- 6 vět o tom, co umíte a neumíte,

- 5 vět o naší vesnici (nezapomeňte na vazbu THERE IS/ARE, používejte předložky)

Prosím o zaslání emailu do konce týdne. Děkuji.

ONLINE VÝUKA PROBĚHNE TENTO TÝDEN vždy od 10 hodin:

- v úterý 5. 5. – AJ a M

- ve čtvrtek 7. 5. – ČJ

 

Práce na doma 11. – 15. 5.

1. Dokončete 5. lekci - Vypracujte si cvičení v PS na str. 50 – 51 a přípravu na testování na str. 69

2. Ujasněte si používání sloves to be (být) a to have got (mít – vlastnit) – tabulky jsou v učebnici na str. 69

3. Tentokráte pošlu procvičovací test na slovesa, abych věděla, jak s nimi umíte pracovat. Pošlete mi ho zpět zase do konce týdne. Děkuji. 

4. Zopakujte si slovní zásobu – části těla a začněte si procvičovat slovní zásobu k popisu osoby. Slovní zásoba k popisu postavy: https://skola-olsany.cz/files/upload/figure-5.pdf

ONLINE VÝUKA PROBĚHNE TENTO TÝDEN stejně jako minule - vždy od 10 hodin:

- v úterý 12. 5. – AJ a M

- ve čtvrtek 14. 5. – ČJ

 

Práce na doma 18. – 22. 5. – 5. ročník

1. Pracujte v učebnici na str. 64 – 65. Popisujte různé osoby včetně sebe.

2. Vypracujte si cvičení v PS na str. 52 – 53.

3. Tento týden neposílám žádný procvičovací test. Procvičujte si to, co potřebujete. 

 

Chete-li procvičovat slovesa, můžete zde:

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-present-simple

https://www.youtube.com/watch?v=D6WbOJhcaWY

https://www.helpforenglish.cz/article/2008041501-cviceni-pritomny-prosty-cas

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-text-cislo-1/

 

Materiály pro samostatnou kontrolu při práci v učebnici a pracovním sešitu

BOOK: https://skola-olsany.cz/files/upload/ucebnice-reseni-od-4C.pdf

https://skola-olsany.cz/files/upload/Project1-Pupilsbook-Unit5.pdf

WB: https://skola-olsany.cz/files/upload/Unit-4-Time-Key.pdf

https://skola-olsany.cz/files/upload/Project-WB-reseni-priprava-str-65-70.pdf

https://skola-olsany.cz/files/upload/WB-UNIT-5-Places.pdf

 

 

On-line procvičování a výuka angličtiny.

Nově vloženo dne 16.4.

PROCVIČUJTE SI SLOVESA:

1. to be, to have got, to do:

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-present-simple

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-do-have-be-questions-negatives

2. ostatní slovesa v přítomném prostém času:

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-tense

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-questions-negatives

3. začněte procvičovat i přítomný průběhový čas (budeme to brzy potřebovat)

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-continuous

4. až vše předchozí zvládnete, pokuste se rozlišit čas přítomná a průběhový

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-present-continuous

PROCVIČUJTE SI TAKÉ MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-noun-plurals-regural

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-nouns-plurals-irregular

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-plurals-mix

Starší odkazy:

- Time: https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo

Procvič si čas: https://testi.cz/testy/anglictina/anglictina-hodiny-stredne-obtizne/?sug

- Daily routines:   https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM

https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI

- Stavba věty: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/1

https://www.youtube.com/watch?v=fwxyaA6kEp4

- Poslech vět: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-present-simple-tense-1-uroven/117

- Čtení s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/porozumeni

- Poslech s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-s-porozumenim

- Slovní zásoba: https://www.umimeanglicky.cz/slovicka

- Sloveso být (to be): https://www.youtube.com/watch?v=M3N2TNlU1Nk

- Přítomný průběhový čas (present continuous): https://www.youtube.com/watch?v=h8V6YPJ8ido

- What are they doing? https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ

- Přítomný čas prostý (present simple): https://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM

https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty

- Otázky (questions): https://www.youtube.com/watch?v=wV7clWospSA

https://www.youtube.com/watch?v=Nfoe1v7g6EE

- Členy: https://www.youtube.com/watch?v=KmDV31CmvG4&list=PLfnFLZ1cbcpLWISf6Y7U-PUrxTYTiEqQz&index=2&pbjreload=10

- Gerundium (walking): https://www.youtube.com/watch?v=dMX6CIEwCnI&list=PLfnFLZ1cbcpLWISf6Y7U-PUrxTYTiEqQz&index=3

Protiklady: https://www.youtube.com/watch?v=svmypFfSrP4

https://www.youtube.com/watch?v=TW4OQxUVjiE

 

Výslovnost:

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hlasky-vyslovnost

https://anglictina.okhelp.cz/anglictina-gramatika/ipa-editor-foneticke-znaky.php

 

 

 

 

Podpůrné materiály při uzavření školy