Uzavření ZŠ pro žáky

Aktuality

3. 12. 2020 - 06:25

Žádost o snížení úplaty

13. 11. 2020 - 06:29

Úplata MŠ - žádost o snížení

Další aktuality

Na základě usnesení vlády se ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve výuce v ZŠ. Výuka bude probíhat distančním způsobem.

https://skola-olsany.cz/files/upload/provoz-skol-od14rijna-vlada.pdf

Výuku si budou řídit třídní učitelé.

Pro komunikaci s ředitelkou můžete využívat mobilní tel. 774319464.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/