Oznámení o přijetí dětí do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Oznámení o přijetí dětí do ZŠ Olšany pro školní rok 2021/2022

Oznámení o přijetí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Olšany, okres Šumperk na základně ustanovení par. 183, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla, že vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Základní škole a mateřské škole Olšany, okres Šumperk uchazečům s těmito přidělenými registračními čísly:

 

ZS2020/01

ZS2020/02

ZS2020/03

ZS2020/04

 

 

 

Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy